Tavoitteena olla hyvä työnantaja

PRH haluaa olla hyvä työnantaja. Tavoitteenamme on taata turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista ja toiminnan vakaudesta ja lainmukaisuudesta.

Huolehdimme niin ikään työolosuhteista, työterveydestä ja -turvallisuudesta, kouluttamisesta ja osaamisen kehittämisestä sekä eriarvoisuuden vähentämisestä.

Haluamme varmistaa turvallisen ja terveellisen työympäristön seuraavilla toimilla:

Työterveyspalvelut ja työhyvinvoinnin tukeminen

Meillä on kattavat työterveyspalvelut ja tuemme työhyvinvointia monin eri keinoin, kuten hyvällä johtamis- ja esihenkilötyöllä, varhaisella tuella, ergonomian kehittämisellä, tyky-toiminnalla sekä kulttuuri- ja liikuntaseteleillä.

PRH:n johtamis- ja esihenkilötyö ovat saaneet hyviä arvioita valtionhallinnon vuosittaisessa työtyytyväisyyskyselyssä (VM Baro).

Johtajuusindeksi PRH:ssa 2019–2021 (VM Baro)

2019 2020 2021
3,84
3,92 3,98

Työhyvinvointi ja -tyytyväisyys

Seuraamme säännöllisesti työhyvinvointia ja -turvallisuutta ja puutumme poikkeamiin.

Vuosittaisen VM Baro -työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti oli vuonna 2021 aiempien vuosien tapaan korkea, 74 prosenttia. Kokonaistyötyytyväisyys nousi edelleen, ja saavutti PRH:ssa kaikkien aikojen parhaan arvion, 4,0 asteikolla 1–5, mikä on yli PRH:n ja työ- ja elinkeinoministeriön tulossopimuksessa asetetun tavoitteen 3,9.

Vuoden 2021 aikana tehtiin varsinaisen työhyvinvointikyselyn lisäksi kolme lyhyempää kyselyä, joissa keskityttiin työhyvinvointiin. Niiden tulokset olivat niin ikään erittäin hyvällä tasolla.

Henkilöstön työtyytyväisyys PRH:ssa (VM Baro) 2019–2021

Toteumat 2019 2020 2021
Työtyytyväisyys, (1–5) 3,9 4,0 4,0
Työhyvinvointi, (4–10) 8,1 8,3 8,5
Työyhteisöindeksi (1–5) 4,10 4,18 4,31

Lue lisää työtyytyväisyyttä mittaavan VM Baro -kyselyn tuloksista vuoden 2021 vuosikertomuksestamme.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Siirry sivulle Case: Työyhteisöviestinnän kehittämishanke.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.11.2022