Gå direkt till innehållet
Valikko

Tillgänglighetsutlåtande: Betalningstjänst

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra betalningstjänsten tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019).Öppnas i en ny flik

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 13 juni 2022. Utlåtandet baserar sig på en bedömning utförd av en tredje part.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019)Öppnas i en ny flik. Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av följande orsaker:

Följande innehåll eller funktioner är ännu inte förenliga med kraven (enligt WCAG-kriterierna), men bristerna kommer att korrigeras:

  1. (WCAG 1.4.4) Försämrad läsbarhet när resolutionen ökar till 200 %
  2. (WCAG 1.3.2, 2.4.3, 2.4.6) Det finns brister i inforutor för verktyg (tool tips) vad gäller läsbarhet och länkar
  3. (WCAG 1.1.1, 2.1.1, 4.1.2) Det är svårt att använda funktionen för fri sökning med en skärmläsare
  4. (WCAG 4.1.1) Kvaliteten på HTML-koden
  5. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.1) Det är svårt att använda kalenderelementet med skärmläsare och tangentbord
  6. (WCAG 2.1.1, 4.1.2) Sorteringar gjorda för skärmläsare i tabeller är bristfälliga
  7. (WCAG 1.4.10) Mobilversionen av applikationen stöder inte filuppladdning
  8. (WCAG 1.3.2) Det finns brister i ordningen av sökresultat för skärmläsare i mobilversionen
  9. (WCAG 2.1.1) Ingen tydlig varning ges till användaren om att inloggningen går ut

PRS åtar sig att korrigera innehållet så att det blir tillgängligt 2022–2023.

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för behandlingen av feedback. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får något svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs.Öppnas i en ny flik

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fiÖppnas i en ny flik
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion Uppdaterad 07.02.2023