Lagstiftning

På denna sida har vi samlat länkar till de mest centrala lagar och bestämmelser som berör revision. Länkarna går direkt till Statens författningsdatabas FINLEX (www.finlex.fi).

Revisionslag (1141/2015)

Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015)

Statsrådets förordning om revision (1377/2015)

Arbets- och näringsministeriets förordning om krav för godkännande av revisorer (1442/2015)

Lag om årsavgift och avgifter för kvalitetskontroll för revisorer (1512/2015)

EUR-lex:

Europaparlamentets och rådets direktiv (2006/43/EG)

EU-förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.04.2016