Gå direkt till innehållet
Meny

Revisionstillsynens arbetsplan 2021

Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) godkänner revisorer, utövar tillsyn över revisorer och utför andra uppdrag i enlighet med revisionslagen. Tillsynen avser revisionssammanslutningar samt CGR-, GR-, OFGR- och OFR-revisorer.

Som en del av PRS främjar revisionstillsynen företagens verksamhetsförutsättningar. Revisionstillsynens verksamhet baserar sig på rättssäkerhet, förutsägbarhet, objektivitet och parternas likställdhet. Genom sin verksamhet främjar revisionstillsynen bokslutsinformationens tillförlitlighet, transparens och kontinuerliga förbättring. Revisionstillsynen samarbetar med Finansinspektionen och andra myndigheter.

PRS vision och strategi för perioden 2018–2022 fastställdes i början av 2018. PRS strategiska mål styr också revisionstillsynens verksamhet. Läs mer om PRS strategiska målÖppnas i en ny flik.

Enligt PRS strategi är verkningsfull tillsyn ett av våra mål. Genom att utöva tillsyn främjar vi tillsynsobjektens lagenliga verksamhet och försöker förebygga förfaranden som strider mot lagen. Verkningsfullhet förutsätter att vi

  • aktivt vägleder och tillråder våra tillsynsobjekt samt informerar dem om vår tillsynsverksamhet
  • aktivt ingriper i misstankar om förfaranden som strider mot lagen, och använder lagstadgade tillsynsmetoder
  • för aktiv dialog med parter som representerar tillsynsobjekten, och utvecklar tillsynsverksamheten på lång sikt utgående från erfarenhet och respons
  • effektivt fördelar våra begränsade resurser.

Med hjälp av den intressentgruppsenkät som utförs i slutet av 2020 kartlägger vi så utförligt som möjligt de synpunkter som råder inom området om revisionstillsynens verksamhet. Utifrån de svar enkäten ger oss kommer vi att utvärdera vår verksamhet och besluta om nödvändiga utvecklingsåtgärder.

Vårt syfte är att underlätta ärendehanteringen mellan revisionstillsynen och revisorer, de som ansöker om att bli revisor och övriga intressentgrupper. Vid PRS kommer vi att upprätta en vägkarta för systemutveckling av revisionstillsynens register och datasystem som inleds 2021-2022.

Revisionstillsynen medverkar aktivt i utvecklingsprojekt inom revisionsbranschen både internationellt och i hemlandet. Revisionstillsynen deltar i ministeriernas lagberedningsarbete.Utskriftsversion Uppdaterad 24.11.2020