Vår strategi för 2018–2022

Vår vision

Utmärkt kundupplevelse – bästa myndighetsservice i samverkan.

Strategiska mål styr vår verksamhet och kommunikation

1. Våra kunder lyckas

2. Våra data och informationstjänster är öppna och enkla att använda

3. Vår verksamhet är verkningsfull och effektiv

4. Vi är ett exempel på välfungerande samarbete

Våra viktigaste framgångsfaktorer

  • PRS som attraktiv arbetsmiljö och populär arbetsgivare
  • Digitalt PRS
  • Välfungerande PRS
Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2021