Patent- och registerstyrelsens kontaktinformation

Kundservice, telefonnummer

029 509 5040, mån–fre kl. 9.00–16.15

Se övrig kontaktinformation för vår kundtjänst.

Vår besökskundtjänst i Helsingfors är tillsvidare öppen mån–fre kl. 12.00–16.15.

Våra e-tjänster och telefontjänster fungerar normalt. Gå till sidan E-tjäster.


PRS är stängt på officiella vardagshelger. Se en lista över officiella vardagshelger.

Telefonväxel

029 509 5000, mån–fre kl. 8.00–16.15. Läs mer om samtalspriser.

Postadress

Patent- och registerstyrelsen
00091 PRH

Registratur

Läs mer om registraturens kontaktuppgifter.

E-post

fornamn.efternamn@prh.fi
De skandinaviska bokstäverna å, ä och ö ersätts med a, a och o.

Skyddad e-post

Använd skyddad e-post om du ska skicka handlingar med personuppgifter (t.ex. personbeteckningar) eller ditt ärende ens i minsta mån är konfidentiellt.

Läs mer och skicka skyddad e-post till PRS.

Så här hittar du oss

Kundtjänst, besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

Gäster, besöksadress: Sörnäs strandväg 13 B, Helsingfors

Avståndet mellan Helsingfors järnvägsstation och vårt nya ämbetshus är 1,7 km.
Du kan använda kollektivtrafik för att komma till oss, till exempel:

  • metro till Hagnäs station (utgång C)
  • spårvagnarna 3, 6 och 9
  • bussar som kör via Hagnäs.

Detaljerad ruttinformation finns på HSL webbplats. Gå till hsl.fi.Faktureringsadress

Nätfakturaoperatör: OpusCapita Solutions Oy
Adress för nätfakturor: 003702446831
EDI-kod: 003702446831
FO-nummer: 0244683-1
OpusCapita Solutions Oy:s förmedlarkod: E204503
OpusCapita Solutions Oy:s kontaktuppgifter: 020 538 8500

FO-nummer

0244683-1

Momsnummer

FI02446831