Patent- och registerstyrelsens kontaktinformation

Kundtjänst, telefonnummer
029 509 5040, mån-fre kl. 9.00 - 16.15

Telefonväxel: 029 509 5000, mån-fre kl. 8.00 - 16.15

Om samtalspriser

Postadress: 00091 PRH

Registratur
Läs mer om registraturens kontaktuppgifter.

E-post: fornamn.efternamn@prh.fi
De skandinaviska bokstäverna å, ä och ö ersätts med a, a och o.
Använd skyddad e-post (läs mer nedan).

Så här hittar du oss

Kundtjänst, besöksadress
Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors, mån-fre kl. 9.00 - 16.15

Gäster, besöksadress
Sörnäs strandväg 13 B, Helsingfors

Registratur
Läs mer om registraturens kontaktuppgifter.

Avståndet mellan Helsingfors järnvägsstation och vårt nya ämbetshus är 1,7 km.
Du kan använda kollektivtrafik för att komma till oss, till exempel:

  • metro till Hagnäs station (utgång C)
  • spårvagnarna 3, 6, 7 och 9
  • bussar som kör via Hagnäs.

Detaljerad ruttinformation: www.hsl.fi


Skyddad e-post

Använd skyddad e-post om ditt ärende ens i minsta mån är konfidentiellt.
Du kan skicka skyddad e-post till Patent- och registerstyrelsen (PRS) på https://turvaposti.prh.fi/:

  1. Skriv din e-postadress efter "Avsändare" och klicka på "Fortsätt".
  2. Registrera din e-postadress genom att klicka på "Registrera". Tjänsten skickar sedan en länk till din e-postadress.
  3. Logga in på din e-post och klicka på den skickade länken för att kunna skriva ett skyddat meddelande.
  4. Välj "PRH Registratur" som mottagare och klicka på "Färdig".
  5. Skriv ditt meddelande.
  6. Klicka på "Sänd".

Faktureringsadress

Nätfakturor

Adress för nätfakturor: 003702446831
EDI-kod: 003702446831
FO-nummer: 0244683-1
OpusCapita Oy:s förmedlarkod: 003710948874
OpusCapita Oy:s kontaktuppgifter: 020 538 8500

Pappersfakturor
PB 7039, 01051 FAKTUROR

Ange den här adressen också på fakturan.

FO-nummer
0244683-1

Momsnummer
FI02446831