Patent- och registerstyrelsens kontaktinformation

Kundservice, telefonnummer

029 509 5040, mån–fre kl. 9.00–16.15

Se övrig kontaktinformation för vår kundtjänst.

Vår besökskundtjänst i Helsingfors är tillsvidare öppen från måndag till fredag kl. 12.00–16.15.

PRS är stängt på officiella vardagshelger. Se en lista över officiella vardagshelger.

Telefonväxel

029 509 5000, mån–fre kl. 8.00–16.15. Läs mer om samtalspriser.

Postadress

Patent- och registerstyrelsen
00091 PRH

Registratur

Läs mer om registraturens kontaktuppgifter.

E-post

fornamn.efternamn@prh.fi
De skandinaviska bokstäverna å, ä och ö ersätts med a, a och o.

Skyddad e-post

Använd skyddad e-post om du ska skicka handlingar med personuppgifter (t.ex. personbeteckningar) eller ditt ärende ens i minsta mån är konfidentiellt.

Läs mer och skicka skyddad e-post till PRS.

Så här hittar du oss

Kundtjänst, besöksadress

Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

Vår besökskundtjänst i Helsingfors är tillsvidare öppen från måndag till fredag kl. 12.00–16.15.

Gäster, besöksadress

Sörnäs strandväg 13 B, Helsingfors

Avståndet mellan Helsingfors järnvägsstation och vårt nya ämbetshus är 1,7 km.
Du kan använda kollektivtrafik för att komma till oss, till exempel:

  • metro till Hagnäs station (utgång C)
  • spårvagnarna 3, 6 och 9
  • bussar som kör via Hagnäs.

Detaljerad ruttinformation finns på HSL webbplats. Gå till hsl.fi.Faktureringsadress

Nätfakturaoperatör: OpusCapita Solutions Oy
Adress för nätfakturor: 003702446831
EDI-kod: 003702446831
FO-nummer: 0244683-1
OpusCapita Solutions Oy:s förmedlarkod: E204503
OpusCapita Solutions Oy:s kontaktuppgifter: 020 538 8500

FO-nummer

0244683-1

Momsnummer

FI02446831