Patent- och registerstyrelsens kontaktinformation

Besöks- och postadress
Arkadiagatan 6 A (PB 1140), 00101 Helsingfors

Telefonväxel
029 509 5000, mån-fre kl. 8.00 - 16.15

Kundtjänst, besöksadress
Arkadiagatan 6 A, 00101 Helsingfors, mån-fre kl. 9.00 - 16.15

Kundtjänst, telefonnummer
029 509 5040, mån-fre kl. 9.00 - 16.15

Om samtalspriser

Registratur
Läs mer om registraturens kontaktuppgifter.

Du kan lämna in handlingar i vår vita postlåda vid huvudentrén från och med kl. 8.00.

E-post
fornamn.efternamn@prh.fi
De skandinaviska bokstäverna å, ä och ö ersätts med a, a och o.

Skyddad e-post

Använd skyddad e-post om ditt ärende ens i minsta mån är konfidentiellt.
Du kan skicka skyddad e-post till Patent- och registerstyrelsen (PRS) på https://turvaposti.prh.fi/:

  1. Skriv din e-postadress efter "Avsändare" och klicka på "Fortsätt".
  2. Registrera din e-postadress genom att klicka på "Registrera". Tjänsten skickar sedan en länk till din e-postadress.
  3. Logga in på din e-post och klicka på den skickade länken för att kunna skriva ett skyddat meddelande.
  4. Välj "PRH Registratur" som mottagare och klicka på "Färdig".
  5. Skriv ditt meddelande.
  6. Klicka på "Sänd".

Bibliotek

Besöksadress
Arkadiagatan 6 A, 00101 Helsingfors, mån- fre kl. 9.00 - 16.15

Läs mer om biblioteket.

Faktureringsadress

Nätfakturor

Adress för nätfakturor: 003702446831
EDI-kod: 003702446831
FO-nummer: 0244683-1
OpusCapita Oy:s förmedlarkod: 003710948874
OpusCapita Oy:s kontaktuppgifter: 020 538 8500

Pappersfakturor
PB 7039, 01051 FAKTUROR

Ange den här adressen också på fakturan.

FO-nummer
0244683-1

Momsnummer
FI02446831

Så här hittar du oss

Eftersom PRS är så centralt beläget kan du lätt nå oss med kollektivtrafiken. Närmaste metrostation är Kampen. Bästa förbindelser för dig hittar du på webbplatsen för Helsingforsregionens trafik.

Närmaste parkeringshus:
Parkeringshus P-Kampen (Olofsgatan)
Parkeringshus P-Eliel (Elielplatsen/Tölöviksgatan)


Visa större karta

Trådlöst nätverk för kortvarig användning

Du kan tillfälligt använda vårt trådlösa nätverk, WLAN. För användningen behöver du ett användarnamn och lösenord vars giltighet är två, fyra eller 24 timmar.

Du får användarnamnet och lösenordet från receptionsdisken, bredvid huvudentrén.