Gå direkt till innehållet
Meny

Patent- och registerstyrelsens (PRS) kontaktuppgifter

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent och registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Kontaktuppgifter till PRS tjänster

Vi rekommenderar dig att använda våra e-tjänster. Gå till sidan E-tjänster.

I menyn hittar du kontaktuppgifterna till våra tjänster.

Vår kundtjänst på Sörnäs strandväg 13 C i Helsingfors är öppen endast efter tidsbokning, mån–fre kl. 12.00–16.15.

Gå till kundtjänstens kontaktuppgifter.


PRS är stängt på officiella vardagshelger. Se en lista över officiella vardagshelger.

PRS kontaktuppgifter

I menyn hittar du kontaktuppgifterna till vår ledning och kommunikation.

Telefonnummer

PRS telefonväxel 029 509 5000 är öppen mån–fre kl. 8.00–16.15. Läs mer om samtalspriser till nummer som börjar på 0295.

E-post

E-postadresserna skrivs enligt formatet fornamn.efternamn@prh.fi. De skandinaviska bokstäverna å, ä och ö ersätts med a, a och o.

Använd skyddad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter (till exempel personbeteckningar) eller ditt ärende i minsta mån är konfidentiellt. Läs mer om skyddad e-post och skicka ett meddelande.

Postadress och mottagning av gäster

PRS officiella dokumenttrafik går via registraturen. Gå till registraturens kontaktuppgifter.

PRS postadress är Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH.

Vi tar emot våra gäster på Sörnäs strandväg 13 B, Helsingfors.

Faktureringsadress

Adress för nätfakturor (e-fakturor) / EDI-kod: 003702446831
OpusCapita Solutions Oy:s förmedlarkod: E204503
PRS FO-nummer: 0244683-1
PRS momsnummer: FI02446831

Utskriftsversion Uppdaterad 09.02.2023