Tillgängligheten av PRS e-tjänster och webbplatser

Tillgänglighet innebär att e-tjänsterna och deras innehåll är sådana att så många olika människor som möjligt kan använda dem så enkelt som möjligt.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar Patent- och registerstyrelsen (PRS) och andra myndigheter att se till att deras e-tjänster, webbplatser och mobilapplikationer uppfyller kraven på tillgänglighet. Lagen förutsätter också att ett tillgänglighetsutlåtande utarbetas om e-tjänsterna och webbplatserna.

Tillgänglighetsutlåtandet redogör för e-tjänstens och webbplatsens tillgänglighet och eventuella avvikelser från tillgänglighetskraven. I utlåtandet anges också hur användaren kan ge feedback.
Tillgänglighetsutlåtandena om PRS e-tjänster och webbplatser publiceras som undersidor till den här sidan senast 23 september 2020.

Hittills har vi upprättat tillgänglighetsutlåtanden om de tjänster som vi senast uppdaterat, det vill säga föreningsregistrets informationstjänst, informationstjänsten för varumärken och informationstjänsten för mönsterrätt.

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.07.2020