Tillgängligheten av PRS e-tjänster och webbplatser

Tillgänglighet innebär att e-tjänsterna och deras innehåll är sådana att så många olika människor som möjligt kan använda dem så enkelt som möjligt.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar Patent- och registerstyrelsen (PRS) och andra myndigheter att se till att deras e-tjänster, webbplatser och mobilapplikationer uppfyller kraven på tillgänglighet. Lagen förutsätter också att ett tillgänglighetsutlåtande utarbetas om e-tjänsterna och webbplatserna.

Tillgänglighetsutlåtandet redogör för e-tjänstens och webbplatsens tillgänglighet och eventuella avvikelser från tillgänglighetskraven. I utlåtandet anges också hur användaren kan ge feedback.

Tillgänglighetsutlåtandena om PRS e-tjänster och webbplatser publiceras som undersidor till den här sidan senast 23 september 2020.

Hittills har vi upprättat ett tillgänglighetsutlåtande om föreningsregistrets e-tjänst, som är vår nyaste tjänst.

Gå till tillgänglighetsutlåtandet om föreningsregistrets e-tjänst.


Utskriftsversion
Uppdaterad 19.11.2019