E-tjänster

På nätet kan du

  • lämna in anmälningar och ansökningar, ändra uppgifter eller förnya din registrering
  • följa handläggningen av din anmälan eller ansökan
  • söka information, hämta utdrag och beställa dokument.

Du kan också lämna in din ansökan eller anmälan på pappersblankett, men handläggningstiden är i vanliga fall längre och avgiften högre än om du lämnar in den på nätet.

Anmäl eller ansök, ändra uppgifter eller förnya din registrering

Företag
Gå till e-tjänsten för företag.

LEI-nummer
Gå till e-tjänsten för LEI-nummer.

Föreningar
Gå till e-tjänsten för föreningar.

Varumärken
Gå till e-tjänsten för varumärken.

Mönsterrätt
Gå till e-tjänsten för mönsterrätt.

Patent
Gå till e-tjänsten för patent.

Revisionstillsyn
Gå till revisionstillsynens e-tjänst.

Följ handläggningen av din anmälan eller ansökan

Företag och stiftelser
Gå till e-tjänsten för företag och stiftelser.

Föreningar
Gå till e-tjänsten för föreningar.

Varumärken
Gå till e-tjänsten för varumärken.

Mönsterrätt
Gå till e-tjänsten för mönsterrätt.

Patent och nyttighetsmodeller
Gå till e-tjänsten för patent och nyttighetsmodeller.

Sök information, hämta utdrag och beställ dokument

Företag
Läs mer om handelsregistrets informationstjänster.

LEI-nummer
Läs mer om LEI-sökning.

Föreningar
Läs mer om föreningsregistrets informationstjänster.

Stiftelser
Läs mer om stiftelseregistrets informationstjänster.

Företagsinteckningar
Läs mer om företagsinteckningsregistrets informationstjänster.

Revisionstillsyn
Läs mer om revisionstillsynens informationstjänster.

Varumärken
Läs mer om varumärkesdatabaser.

Mönsterrätt
Gå till mönsterdatabasen.

Patent
Läs mer om tjänster och databaser.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.09.2019