E-tjänster

På nätet kan du

  • lämna in anmälningar och ansökningar, ändra uppgifter eller förnya din registrering
  • följa handläggningen av din anmälan eller ansökan
  • söka information, hämta utdrag och beställa dokument.

Du kan också lämna in din ansökan eller anmälan på pappersblankett, men handläggningstiden är i vanliga fall längre och avgiften högre än om du lämnar in den på nätet.

Anmäl eller ansök, ändra uppgifter eller förnya din registrering

Företag
Gå till e-tjänsten: https://asiointi.ytj.fi/ytjap

LEI-nummer
Gå till e-tjänsten: https://epalvelut.prh.fi/lei/se/

Föreningar
Gå till e-tjänsten: https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu.htx?kieli=2

Varumärken
Gå till e-tjänsten: https://www.prh.fi/sv/tavaramerkit/tavaramerkkiasioinninetusivu.html

Mönsterrätt
Gå till e-tjänsten: https://epalvelut.prh.fi/dsefiling/wizard.htm?execution=e1s1

Patent
Gå till e-tjänsten: https://epalvelut.prh.fi/ptefiling/index_sv.htm

Revisionstillsyn
Gå till e-tjänsten: https://tilintarkastajat.prh.fi/

Följ handläggningen av din anmälan eller ansökan

Företag och stiftelser
Gå till e-tjänsten: https://virre.prh.fi/novus/home?userLang=sv&execution=e1s1

Föreningar
Gå till e-tjänsten: https://yhdistysilmoitus.prh.fi/nimihaku.htx?kieli=2

Varumärken
Gå till e-tjänsten: https://epalvelut.prh.fi/web/tietopalvelu/lehdet

Mönsterrätt
Gå till e-tjänsten: https://epalvelut.prh.fi/web/mallitietopalvelu/lehdet

Patent och nyttighetsmodeller
Gå till e-tjänsten: https://patent.prh.fi/patinfo/default2.asp?Lng=

Religionssamfund
Gå till e-tjänsten: https://yhdistysilmoitus.prh.fi/nimihaku.htx?kieli=2

Sök information, hämta utdrag och beställ dokument

Företag
Läs mer om handelsregistrets informationstjänster.

LEI-nummer
Läs mer om LEI-sökning.

Föreningar
Läs mer om föreningsregistrets informationstjänster.

Stiftelser
Läs mer om stiftelseregistrets informationstjänster.

Företagsinteckningar
Läs mer om företagsinteckningsregistrets informationstjänster.

Revisionstillsyn
Läs mer om revisionstillsynens informationstjänster.

Varumärken
Läs mer om varumärkesdatabaser.

Mönsterrätt
Gå till mönsterdatabasen: https://epalvelut.prh.fi/web/mallitietopalvelu/haku

Patent
Läs mer om tjänster och databaser.

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.02.2019