Handelsregistrets informationstjänster

Via handelsregistret har du tillgång till företagens handelsregisteranteckningar, de regelverk (såsom bolagsordningar) som styr bolagens verksamhet, handelsregisteranmälningar med bilagor samt bokslut. Handelsregisteruppgifter är offentliga.

Informationstjänsten Virre

Via informationstjänsten Virre får du lätt och snabbt:

  • handelsregisterutdrag eller bolagsordningar i elektronisk form
  • bokslut
  • information om personers företagsbindningar
  • uppgifter på registeranmälan
  • olika slags urval av företag

De anteckningar som gjorts i handelsregistret kungörs i informationstjänsten Virre. Med "Sökning av kungörelser" kan du i Virre söka uppgifter om till exempel nya företag som har registrerats i dag eller ändringar i företagsuppgifterna.

Grunduppgifterna är avgiftsfria. Du får tillgång till övriga elektroniska produkter genast efter att du ha betalat dem med dina bankkoder eller ditt kreditkort. Gå till informationstjänsten Virre.

Banner med länk till informationstjänsten Virre

Patent- och registerstyrelsens öppna data

I Patent- och registerstyrelsens (PRS) webbtjänst för öppna data kan du gratis söka, bläddra och ladda ner följande data i maskinläsbar form:

  • kungörelseuppgifter från handelsregistret
  • data från företagssökningen på ytj.fi, som tillhandahålls av PRS och Skatteförvaltningen.

PRS öppna data är i första hand avsedda för att sökas och sedan bearbetas i andra applikationer eller system. Observera att det för enstaka användare är enklare att söka information direkt via Sökning av kungörelser i handelsregistrets informationstjänst eller via företagssökningen på ytj.fi.

Gå till gränssnittet för öppna data.

Telefontjänst och serviceställen

Dokumentbeställning

Du kan beställa handelsregisterutdrag och övriga registerdokument från Patent- och registerstyrelsen. Läs mer om dokumentbeställningar.

Registrets informationsinnehåll

Läs mer om de uppgifter som antecknas i handelsregistret och om våra informationskällor på sidan Vilka uppgifter innehåller registret?

Registeruppgifter som erbjuds av våra samarbetspartner

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.04.2018