Vi stryker ur handelsregistret aktiebolag och andelslag som inte lämnat in sitt bokslut

Handelsregistret

Aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag och andelslag måste alltid anmäla sig till handelsregistret. I de flesta fall ska även enskilda näringsidkare ("firmor") lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret.

Du hittar mer anvisningar enligt företagsform i menyn.

Information om anmälningar till förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över mervärdesskattskyldiga finns på Skatteförvaltningens webbplats www.vero.fi.

Handelsregistret är ett officiellt och offentligt företagsregister. Även bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar antecknas i handelsregistret. Läs mer om handelsregistrets offentlighet.

E-anmälan

Använd Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens e-tjänst på ytj.fi för att starta aktiebolag, lämna in etableringsanmälan för enskild näringsidkare ("firma") och ge in ändringsanmälningar.

Ta en titt på vår prognos för handläggningstider.