Handelsregistret

Handelsregistret är ett officiellt och offentligt företagsregister. Även bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar antecknas i handelsregistret.

Aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag och andelslag måste alltid anmäla sig till handelsregistret. I de flesta fall ska även enskilda näringsidkare lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret.

Du hittar mer anvisningar enligt företagsform i menyn till vänster. Anvisningarna innehåller information om blanketter, bilagor och behandlingsavgifter. Ta också en titt på vår prognos för handläggningstider.

Elektronisk anmälan

På nätet kan du starta aktiebolag, anmäla styrelsen i ett aktiebolag och övriga ändringar i ansvarspersoner samt ändra företagets adress- och kontaktuppgifter. Läs mer.