Läs mer om registrering av företagsägare (förmånstagare) från 1 juli 2019.

Handelsregistret


Aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag och andelslag måste alltid anmäla sig till handelsregistret. I de flesta fall ska även enskilda näringsidkare ("firmor") lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret.

Du hittar mer anvisningar enligt företagsform i menyn. Det är enklare och snabbare att anmäla på nätet än att göra anmälan på en pappersblankett.

Information om anmälningar till förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över mervärdesskattskyldiga finns på Skatteförvaltningens webbplats. Gå till webbplatsen vero.fi.

Vad ska företaget heta?

Kontrollera på förhand om det namn som du har tänkt dig för ett nytt företag kan registreras. Gå till namntjänsten.

Se våra beräknade handläggningstider för anmälningar

Vi gör varje månad en ungefärlig beräkning av hur länge vi handlägger anmälningar och publicerar sedan en prognos om handläggningstiderna. Gå till prognosen.

Följ handläggningen av din anmälan på nätet

Följ hur handläggningen av din anmälan fortskrider genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Sök uppgifter på FO-nummer eller diarienummer. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.

Köp handelsregisterutdrag på nätet

Du får snabbt och förmånligt tillgång till handelsregisterutdrag i informationstjänsten Virre. Betala utdraget med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort. Priset är 2,60 euro + moms. Du får genast tillgång till registerutdraget, och du kan skriva ut eller spara det i "Köpta produkter" i Virre. Köp handelsregisterutdrag i Virre.

Handelsregistret är ett offentligt register

Handelsregistret är ett officiellt och offentligt företagsregister. Även bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar antecknas i handelsregistret. Läs mer om handelsregistrets offentlighet.