Gå direkt till innehållet
Meny

Handelsregistret

Handelsregistret är avsett för allmänt bruk. Var och en har rätt att få ta del av de uppgifter som antecknats i registret. Samma offentlighet gäller också de anmälningar och bilagor som lämnats in till handelsregistret.

Var noggrann med personbeteckningar och hemadresser

Bifoga inte till din anmälan protokoll eller bolagsavtal som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller konfidentiell information, såsom hälsouppgifter. Om du lämnar in anmälan på pappersblankett, använd en särskild personuppgiftsblankett. Se till att du inte anger personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter.

Vi erbjuder olika slags avgiftsfria tjänster för att skydda dig mot bedrägerier. Läs våra anvisningar om hur du kan skydda dig och ditt företag mot bedrägerier.

Handelsregisteranmälan och anmälan om förmånstagare

Aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag och andelslag måste alltid anmäla sig till handelsregistret. I de flesta fall ska även enskilda näringsidkare (företagare med firma) lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret. Du hittar mer anvisningar enligt företagsform i menyn.

De flesta företag måste anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret och se till att uppgifterna i registret är uppdaterade. Läs mer om anmälan om förmånstagare.

Vad ska företaget heta?

Gå till Namntjänsten för företag för att kontrollera om det namn som du har tänkt dig för ett nytt företag kan registreras.Öppnas i en ny flik

Ladda ner handelsregisterutdrag på nätet

Vi skickar dig ett registerutdrag alltid när din anmälan har registrerats. Utdraget visar de uppgifter som har förts in i handelsregistret. Du kan också ladda ner ett handelsregisterutdrag avgiftsfritt i vår informationstjänst Virre.Öppnas i en ny flik

Obs! Information om anmälningar till förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över mervärdesskattskyldiga finns på Skatteförvaltningens webbplats vero.fi.Öppnas i en ny flik

Följ handläggningen av din anmälan

Du kan följa handläggningen av din anmälan i informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Allmänna handläggningssituationen för anmälningar finns på webbplatsen prh.fi