Gå direkt till innehållet
Valikko

Handelsregistret

Handelsregistret är avsett för allmänt bruk. Var och en har rätt att få ta del av de uppgifter som antecknats i registret. Samma offentlighet gäller också de anmälningar och bilagor som har lämnats in till handelsregistret.

Var noggrann med personbeteckningar och hemadresser

x

Bifoga inte till din anmälan handlingar, till exempel protokoll eller bolagsavtal, som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller konfidentiella uppgifter, såsom hälsouppgifter.

Om du lämnar in anmälan på pappersblankett, anmäl personers identifieringsuppgifter på en särskild personuppgiftsblankett.

Se till att du inte anger personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter hos PRS.

Skydda dig mot bedrägerier genom att använda våra tjänster

Vi erbjuder olika slags tjänster för att skydda dig mot bedrägerier. Tjänsterna är avgiftsfria. Gå till Skydda dig och ditt företag mot bedrägerier.

Handelsregisteranmälan och anmälan om förmånstagare

Aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag och andelslag måste alltid anmäla sig till handelsregistret. I de flesta fall ska även enskilda näringsidkare (företagare med firma) lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret.

Du hittar mer anvisningar enligt företagsform i menyn.

Vad ska företaget heta?

Kontrollera på förhand om det namn som du har tänkt dig för ett nytt företag kan registreras. Gå till namntjänsten.Öppnas i en ny flik

Att lämna in e-anmälan är snabbare och i regel också billigare än att använda pappersblanketter.

Information om anmälningar till förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över mervärdesskattskyldiga finns på Skatteförvaltningens webbplats vero.fi.Öppnas i en ny flik

Kom ihåg anmälan om förmånstagare

De flesta företag måste anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret och se till att uppgifterna i registret är uppdaterade. Läs mer om anmälan om förmånstagare.

Se våra beräknade handläggningstider för anmälningar

Vi gör varje månad en ungefärlig beräkning av hur länge vi handlägger anmälningar och publicerar sedan en prognos om handläggningstiderna. Gå till prognosen.

Följ handläggningen av din anmälan på nätet

Följ hur handläggningen av din anmälan fortskrider genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Sök uppgifter på FO-nummer eller diarienummer. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.Öppnas i en ny flik

Du får handelsregisterutdrag på nätet

Ett registerutdrag är ett dokument med de uppgifter som antecknats i handelsregistret om ett företag. Vi skickar dig ett registerutdrag per post alltid när din handelsregisteranmälan registreras. Du kan också ladda ner ett utdrag till din dator kostnadsfritt i vår informationstjänst Virre. Gå till informationstjänsten Virre för att köpa ett handelsregisterutdrag.Öppnas i en ny flik.