Gå direkt till innehållet
Meny

Aktiebolag och andelslag: Anmäl förmånstagaruppgifterna senast 25 september 2024 så att ditt företag inte avregistreras ur handelsregistret

Patent- och registerstyrelsen (PRS) uppmanar cirka 3 600 aktiebolag och andelslag att senast 25 september 2024 anmäla uppgifter om sina verkliga förmånstagare till handelsregistret. Uppmaningen har registrerats i handelsregisteruppgifterna för dessa företag.

Gå till prh.fi för att se de företag som riskerar att bli avregistrerade ur handelsregistret (anteckning gjordes i registeruppgifterna 10 juni 2024).

De här företagen avregistreras ur handelsregistret om de inte anmäler förmånstagaruppgifterna inom utsatt tid och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation.

Ett handelsregisterutdrag om anteckningen har skickats till företagen till den adress som registrerats i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi, eller till en ansvarsperson. Uppmaningen publiceras också i Officiella tidningen.

Alla aktiebolag och andelslag måste anmäla sina förmånstagaruppgifter till handelsregistret. Skyldigheten gäller inte börsbolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag.

Vem är verklig förmånstagare?

Verkliga förmånstagare är personer som utövar äganderätt eller ett bestämmande inflytande i företaget. Personen innehar antingen direkt eller genom ett annat företag mer än 25 procent av företagets aktier eller röstetal. Läs mer om förmånstagare.

Anmälan om förmånstagare måste lämnas in även om företaget inte har verkliga förmånstagare eller kännedom om dem.

Lämna in anmälan om förmånstagare till handelsregistret senast 25 september 2024

Lämna in anmälan om förmånstagare senast 25 september 2024 så att företaget ska stå kvar i handelsregistret. Vi förlänger inte inlämningstiden.

Lämna in anmälan via e-tjänsten på ytj.fi. Observera att du kan lämna in anmälan på pappersblankett endast i undantagsfall. Läs våra anvisningar där du hittar en länk till e-tjänsten på ytj.fi.

Avregistrering ur handelsregistret i oktober 2024

Vi avregistrerar företaget ur handelsregistret i oktober 2024 om företaget inte lämnar in anmälan om förmånstagare inom utsatt tid och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation.

Företag som avregistrerats ur handelsregistret kan söka ändring i beslutet genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Avregistrering ur handelsregistret eller försättande i likvidation grundar sig på aktiebolagslagen, lagen om andelslag och handelsregisterlagen. Läs mer om avregistreringsförfarandet.

EU-finansiering används för att genomföra förfarandet för avregistrering av företag som försummat att lämna in sin anmälan om förmånstagare.

För mer information kontakta

Handelsregistrets rådgivning
E-post: neuvonta.kaupparekisteri(a)prh.fi
Tfn 029 509 5040, mån–fre kl. 9–15


Utskriftsversion Uppdaterad 12.06.2024