Se upp för vilseledande, fakturaliknande anbudsbrev om varumärken

Huomio
Var särskilt uppmärksam med sådana brev som erbjuder tjänster med anknytning till förnyelse av varumärken eller registrerade ensamrätter.

E-anmälning till handelsregistret och Skatteförvaltningen har utvidgats

Nu kan du lämna in nästan alla ändringsanmälningar via PRS och Skatteförvaltningens e-tjänst på ytj.fi. Du sparar både tid och pengar – i de flesta fall är det förmånligare att lämna in en e-anmälan. E-tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Gör en elektronisk anmälan till föreningsregistret

KUNDMEDDELANDE

Registrera din förening

Du kan göra följande anmälningar om din förening behändigt på nätet: grundanmälan, anmälan om stadgeändring och anmälan om upplösning. På nätet är det också enkelt att ändra namntecknare eller göra adressändringar.

PRS I SOCIALA MEDIER

Uppdaterad 19.08.2016
Utskriftsversion