Välkommen att lämna in en elektronisk anmälan till föreningsregistret

Logga in genom att identifiera dig i tjänsten suomi.fi.

Anmäl ändringar i föreningens uppgifter, såsom stadgar eller föreningens företrädare.

Underteckna eller betala en halvfärdig anmälan.

Anmäl ny förening till föreningsregistret.