Tillgänglighetsutlåtande: Föreningsregistrets e-tjänst

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra tjänsten "E-anmälan till föreningsregistret" tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019).

Fullgörandestatus

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen. Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av bristande förenlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Följande innehåll eller funktioner är ännu inte förenliga med kraven, men bristerna kommer att korrigeras:

 1. (WCAG 1.1.1) Det finns brister i vissa textalternativ för visuella element, och därför får den som använder skärmläsare inte tillräcklig information eller information alls om dem. Största delen av elementen fungerar.
 2. (WCAG 2.4.2) Title-elementet är detsamma på alla sidor.
 3. (WCAG 4.1.1) Det finns brister i kvaliteten av HTML-koden, vilket påverkar tillgängligheten. HTML-valideringen ger fel.
 4. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.4.3) I några ställen flyttas tangentbordsfokus efter knapparna för öppna modalfönster till en underliggande sida, vilket kan vara mycket förvirrande för den som använder skärmläsare.
 5. (WCAG 1.4.11) Det finns brister i kontrasterna i användargränssnittskomponenterna och i de grafiska elementen.
 6. (WCAG 1.4.10) En del av de visuella elementen skalas inte ordentligt vid krävd zoomning till 400 %.
 7. (WCAG 1.4.12) Innehållet i elementen nertill både på användarens och på föreningens egen sida krockar när avståndet i texten ändras.
 8. (WCAG 2.4.1) I tjänsten finns det ingen snabblänk (skip link) direkt till innehållet.
 9. (WCAG 3.3.1, 4.1.3) Med felmeddelanden som gäller FO-nummer eller ärendenummer används inte aria-markeringar som anger roll, vilka hjälper skärmläsare att hitta dem.
 10. (WCAG 2.4.3, 2.4.4) Länkarna för oavslutade ändringsanmälningar skiljer sig inte alls åt, och då kan det vara oklart för den som använder skärmläsare vilken ändringsanmälan det är fråga om.
 11. (WCAG 4.1.3) Meddelandet "Ändringsanmälan har raderats" förmedlas inte till skärmläsaren utan att fokus flyttas.
 12. (WCAG 1.3.1, 2.4.3) När man förflyttar sig mellan olika steg i anmälan flyttas tangentbordsfokus till början av webbläsarsidan, till webbplatsens adressrad.
 13. (WCAG 2.4.4) Länken "Gå tillbaka till föreningens sida" är inte tydlig: när man trycker på den sparas oavslutad anmälan.
 14. (WCAG 1.1.1, 2.1.1, 4.1.3) I ändrings- och etableringsanmälan kan man fritt gå vidare till nästa steg, trots att det finns fel i det föregående steget och den slutliga valideringen av felaktiga fält görs inte förrän i det sista steget.

Beredningen av det här tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 12 september 2019.

Utlåtandet baserar sig på en bedömning utförd av en tredje part om att webbplatsen uppfyller kraven i direktiv (EU) 2016/2102.

Utlåtandet sågs senast över den 12 september 2019.

Feedback

Om du upptäcker brister i tillgängligheten i tjänsten, meddela det till oss på vår feedbackblankett. Välj "Annat" som tema i blanketten. Gå till feedbackblanketten.

PRS feedbackgrupp ansvarar för handläggningen av feedback som gäller tillgänglighet.

Uppföljningsförfarande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först feedback till den tjänsteansvarige med ovannämnd feedbackblankett. Det kan ta 14 dagar att få ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått svar inom två veckor, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland. På webbplatsen tillgänglighetskrav.fi, som tillhandahålls av RFV i Södra Finland, finns det mer information om hur du kan lämna in ett klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Enheten för tillgänglighetstillsyn

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.11.2019