Gå direkt till innehållet
Meny

Om oss

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter. Läs mer om våra tjänster.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd fungerar i anslutning till PRS. Den svarar för auktorisation av ombud som utför uppdrag på området för industriellt rättsskydd. Läs mer om nämnden för ombud för industriellt rättsskydd.

I anslutning till PRS arbetar revisionsnämnden, ett organ som är självständigt i sina avgöranden. Läs mer om revisionsnämnden.

Nyckeltal

  • Över 30 000 nya företag registreras i handelsregistret varje år.
  • Föreningsregistret omfattar cirka 105 000 föreningar.
  • Närmare 2000 patentansökningar lämnas in varje år.
  • Över 300 ansökningar lämnas in till varumärkesregistret varje månad.