Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter. Läs mer om våra tjänster.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Tjänster på nätet och i vår kundtjänst

Vi erbjuder ett stort urval av e-tjänster för anmälningar, ansökningar eller registreringar samt olika typer av informationstjänster.

Läs mer om våra tjänster:

Läs mer om vår kundtjänst.

Våra lokala tjänster

Vår service är tillgänglig även på följande ställen:

  • på nyföretagarcentralerna
  • på skattebyråerna
  • hos innovationsombuden vid universitet och högskolor.

Internationellt samarbete

Vi har omfattande internationella kontakter och deltar aktivt i den internationella verksamheten inom vårt område och följer intensivt dess utveckling. Läs mer om internationellt samarbete.

Aktuellt

Hur behandlar PRS personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter på basis av lag eller det samtycke som personen i fråga gett.

Vi använder de personuppgifter som angetts i regel i anmälningar eller ansökningar och som gäller anmälaren själv och andra personer. Sådana uppgifter är till exempel namn, adress och andra grunduppgifter. Vi får även uppgifter av myndigheter.

I dataskyddsbeskrivningen beskrivs det viktigaste om behandlingen av personuppgifter i registret.