Om oss

Vi registrerar, granskar och övervakar – vi arbetar för att trygga det finländska samhällets framgång.

Vi registrerar företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster, det vill säga design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi övervakar också att de kollektiva förvaltningsorganisationerna för upphovsrätt följer lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder mångsidig rådgivning, information och utbildning.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Tjänster på nätet och i vår kundtjänst

Vi erbjuder ett stort urval av e-tjänster för anmälningar, ansökningar eller registreringar samt olika typer av informationstjänster.

Läs mer om våra tjänster:

Läs mer om vår kundtjänst.

Våra lokala tjänster

Vår service är tillgänglig även på följande ställen:

  • på nyföretagarcentralerna
  • på skattebyråerna
  • hos innovationsombuden vid universitet och högskolor

Internationellt samarbete

Vi har omfattande internationella kontakter och deltar aktivt i den internationella verksamheten inom vårt område och följer intensivt dess utveckling. Läs mer.