Revisionsnämnden

I anslutning till revisionstillsynen arbetar revisionsnämnden, ett organ som är självständigt i sina avgöranden. Revisionsnämnden är tillsatt av statsrådet, och dess mandattid är
1 januari 2016-31 december 2018.

Revisionsnämndens uppgifter

Revisionsnämnden avgör ärenden som gäller

  1. den allmänna styrningen och utvecklingen av revisionen
  2. varningar och anmärkningar samt återkallande av revisorsgodkännanden
  3. begäran om omprövning och ändringssökande.

Därutöver har revisionsnämnden till uppgift att på ett ändamålsenligt sätt främja skötseln av revisionstillsynens uppgifter enligt revisionslagen.

Revisionsnämndens sammansättning (suppleanter inom parentes)

Ordförande

Advokat Manne Airaksinen, Roschier Advokatbyrå Ab

Vice ordförande

Justitieråd Mika Ilveskero, Högsta domstolen

Medlemmar

ED Antti Fredriksson, forskardoktor, Åbo universitet, Handelshögskolan
(Professor Jukka Mähönen, Universitetet i Oslo)

Professor Teija Laitinen, Vasa universitet
(Professor Lasse Oulasvirta, Tammerfors universitet)

Professor Mervi Niskanen, Östra Finlands universitet
(Professor Pontus Troberg, Svenska handelshögskolan)

Ekonomidirektör Pekka Pajamo, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
(Ekonomidirektör Riitta Palomäki, Uponor Corporation)

Riikka Lamberg, Head of Corporate Accounting, Fortum Abp
(Senior Consultant Paula Kupiainen, Agenssi Oy)

Ekonomidirektör Kaarina Muurinen, Vaisala Corporation
(Vice verkställande direktör Jouni Grönroos, Oy Karl Fazer Ab)

Hovrättsråd Jussi Heiskanen, Helsingfors hovrätt
(Hovrättsråd Taina Tuohino, Helsingfors hovrätt)

Senior Fellow Anders Tallberg, Hanken & SSE Executive Education
(Timo Kaisanlahti, Helsingfors universitet)

Permanenta sakkunniga

CGR Kari Lydman, Revisionsbyrå Lydman Ab
(GR Jukka Prepula, Tiliextra Oy)

CGR, OFGR, specialsakkunnig Pasi Leppänen, Finansministeriet
(OFR Virpi Ala-aho, Esbo stad)

Aktuellt

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.03.2018