Revisionsnämnden

I anslutning till revisionstillsynen arbetar revisionsnämnden, ett organ som är självständigt i sina avgöranden. Revisionsnämnden är tillsatt av statsrådet, och dess mandattid är 1 januari 2019-31 december 2021.

Revisionsnämndens uppgifter

Revisionsnämnden avgör ärenden som gäller

  1. den allmänna styrningen och utvecklingen av revisionen
  2. varningar och anmärkningar samt återkallande av revisorsgodkännanden
  3. begäran om omprövning och ändringssökande.

Därutöver har revisionsnämnden till uppgift att på ett ändamålsenligt sätt främja skötseln av revisionstillsynens uppgifter enligt revisionslagen.

Revisionsnämndens sammansättning (suppleanter inom parentes)

Ordförande

Ekonomidirektör Pekka Pajamo, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma

Vice ordförande

Hovrättsråd Jussi Heiskanen, Helsingfors hovrätt

Medlemmar

Advokat Riikka Rannikko, Hannes Snellman Advokatbyrå Ab
(Chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen, Företagarna i Finland rf.)

Advokat Leena Romppainen, Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab
(Hovrättsassessor Silja Leino, Helsingfors hovrätt)

Ekonomidirektör Elina Stråhlman, Asiakastieto Group Abp
(Sakkunnig Hannu Ylänen, Finlands Näringsliv rf.)

Ekonom Ari Ahti
(Ledande sakkunnig Janne Fredman, Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf)

Senior Fellow Anders Tallberg, Hanken & SSE Executive Education
(Professor Lasse Niemi, Aalto universitet, insitutionen för redovisning)

Universitetslektor Antti Fredriksson, Åbo universitet, Handelshögskolan
(Professor Mervi Niskanen, Östra Finlands universitet)

Professor Teija Laitinen, Vasa universitet
(Professor Marjaana Helminen, Helsingfors universitet)

Permanenta sakkunniga

CGR Juha-Pekka Keimmo, Revico Grant Thornton Ab
(CGR Heikki Ilkka, Ernst & Young Ab)

CGR Kari Lydman, Revisionsbyrå Lydman Ab
(GR Jukka Prepula, Tiliextra Oy)


Aktuellt

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.09.2020