Gå direkt till innehållet
Meny

Revisionsnämnden

I anslutning till revisionstillsynen arbetar revisionsnämnden, ett organ som är självständigt i sina avgöranden. Revisionsnämnden är tillsatt av statsrådet, och dess mandattid är 1 januari 2022-31 december 2024.

Revisionsnämndens uppgifter

Revisionsnämnden avgör ärenden som gäller

  1. den allmänna styrningen och utvecklingen av revisionen
  2. varningar och anmärkningar samt återkallande av revisorsgodkännanden
  3. begäran om omprövning och ändringssökande.

Därutöver har revisionsnämnden till uppgift att på ett ändamålsenligt sätt främja skötseln av revisionstillsynens uppgifter enligt revisionslagen.

Revisionsnämndens sammansättning (suppleanter inom parentes)

Ordförande:

Ekonomidirektör Pekka Pajamo, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma

Vice ordförande:

Hovrättsråd Jussi Heiskanen, Helsingfors hovrätt

Medlemmar (suppleant inom parentes):

Advokat Riikka Rannikko, Hannes Snellman Advokatbyrå Ab
(justitiesekreterare för viss tid, hovrättsföredragande Silja Leino, högsta domstolen, Helsingfors hovrätt)

Chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen, Företagarna i Finland
(Advokat Heikki Wahlroos, Borenius Advokatbyrå Ab)

Manager – IFRS & Compliance Mari Arala, Huhtamäki Oyj
(Verkställande direktör Tuomas Tahvanainen, Gallant)

Ekonom Ari Allan Ahti
(Senior Manager Pasi Päällysaho, Kemira Oyj)

Anders Tallberg, Senior Fellow, Hanken & SSE Executive Education
(Advokat Eljas Vesterbacka, Asianajotoimisto Teperi & Co Oy)

Universitetslektor Antti Fredriksson, Åbo universitet, Handelshögskolan
(Professor Lasse Oulasvirta, redovisning av offentliga samfund, Tammerfors universitet)

Professor Lasse Niemi, Aalto-universitetet, institutionen för redovisning
(Professor Janne Ruohonen, företagsrätt, Tammerfors universitet)

Permanenta sakkunniga (suppleant inom parentes):

CGR Juha-Pekka Keimmo, Revico Grant Thornton Ab
(CGR Heikki Ilkka, Ernst & Young Ab)

CGR Tiina Torniainen, KPMG Oy Ab
(CGR Terhi Latvala, Oy Tuokko Ltd)


Utskriftsversion Uppdaterad 25.04.2022