Tjänster

Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser, föreningar, revisorer och revisionssammanslutningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet.

Tjänster på nätet och i vår kundtjänst

Vi erbjuder ett stort urval av webbtjänster för anmälningar, ansökningar eller registreringar samt olika typer av informationstjänster. Du är också välkommen att besöka vår kundtjänst i Helsingfors.

Läs mer om våra tjänster i menyn till vänster.

Våra lokala tjänster

På nyföretagarcentralerna och skattebyråerna runtom i Finland kan du sköta ärenden som gäller handelsregistret.

Övriga tjänster för företag

Företag behöver även flera andra tjänster i sin verksamhet.

FöretagsFinland är en tjänst för företag och dem som är intresserade av företagsverksamhet. Tjänsten drivs gemensamt av de offentliga organisationer som erbjuder företagstjänster. Yrityssuomi.fi är en avgiftsfri webbtjänst som erbjuder information och tjänster för etablering, tillväxt, utveckling och internationalisering av företag. Tjänsten erbjuder också ortsspecifik information om tjänster och serviceställen. Tjänsten FöretagsFinland samordnas av arbets- och näringsministeriet. Gå till webbplatsen FöretagsFinland.

Mer information om beskattning finns på Skatteförvaltningens webbplats på www.vero.fi.

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för frågor som rör upphovsrätt. Läs mer på ministeriets webbplats www.minedu.fi.

Kommunikationsverket beviljar fi-domännamn, dvs. ordet som används före .fi på nätet. Läs mer om domännamn på www.domain.fi. Läs mer om Kommunikationsverket på www.viestintavirasto.fi.

Ytterligare information om våra kurser och kursanmälan (på finska)


Utskriftsversion
Uppdaterad 27.04.2017