Tjänster

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet.

Tjänster på nätet och i vår kundtjänst

Vi erbjuder ett stort urval av webbtjänster för anmälningar, ansökningar eller registreringar samt olika typer av informationstjänster. Du är också välkommen att besöka vår kundtjänst i Helsingfors. Läs mer om våra tjänster i menyn.

Våra lokala tjänster

På nyföretagarcentralerna och skattebyråerna runtom i Finland kan du sköta ärenden som gäller handelsregistret.

Övriga tjänster för företag

Företag behöver även flera andra tjänster i sin verksamhet.

Webbplatsen Suomi.fi:s företagssidor erbjuder ett omfattande informationspaket om företagande. Gå till Suomi.fi:s företagssidor.

Mer information om beskattning finns på Skatteförvaltningens webbplats på www.vero.fi.

Team Finland samlar alla statsfinansierade tjänster för företag som ger sig ut på internationella marknader. Läs mer på Team Finlands webbplats teamfinland.fi.

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för frågor som rör upphovsrätt. Läs mer på ministeriets webbplats www.minedu.fi.

Domännamn skaffas via en registrar som betjänar i alla domännamnsfrågor. Kommunikationsverket övervakar registrarernas tekniska informationssäkerhet och förvaltar fi-domännamnsregistret. Läs mer om Kommunikationsverket på www.viestintavirasto.fi.

Ytterligare information om våra kurser och kursanmälan (på finska)

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.06.2019