Gå direkt till innehållet
Meny

Tjänster

Vi registrerar företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster, det vill säga design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi övervakar också att de kollektiva förvaltningsorganisationerna för upphovsrätt följer lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder mångsidiga rådgivnings-, informations- och utbildningstjänster.

Läs också mer om våra

Du kan också överklaga våra beslut eller anföra förvaltningsklagan.

Övriga tjänster

På nyföretagarcentralerna och skattebyråerna runtom i Finland kan du sköta ärenden som gäller handelsregistret. Gå till nyföretagarcentralernas webbplats.Öppnas i en ny flikGå till Skatteförvaltningens webbplats.Öppnas i en ny flik

Webbplatsen Suomi.fi samlar all information om företagsverksamhet. Gå till Suomi.fi. Öppnas i en ny flik

Team Finland samlar alla statsfinansierade tjänster för företag som ger sig ut på internationella marknader. Gå till Team Finlands webbplats.Öppnas i en ny flik

Information om beskattning finns på Skatteförvaltningens webbplats www.skatt.fiÖppnas i en ny flik.

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för frågor som rör upphovsrätt. Läs mer om upphovsrätt på ministeriets webbplats. Öppnas i en ny flik

Transport- och kommunikationsverket beviljar fi-domännamn. Med domännamn avses ordet som används före .fi på nätet. Läs mer om domännamn på Transport- och kommunikationsverkets webbplats.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 22.11.2023