Granskningstjänsterna som hjälpmedel vid produktutveckling och beslutsfattande

Vi utför olika typer av granskningar och utredningar om mönsterrättigheter, patent och varumärken efter beställning.

Du kan studera handelsregisteruppgifter själv i våra elektroniska informationstjänster eller du kan beställa uppgifterna från oss. Läs mer.

Mönsterrätt

Vid förgranskning av nyhet och granskning av tillverkningshinder söker vi och meddelar till sökanden sådana mönster som vid den egentliga handläggningen av ansökan skulle upptas till prövning som eventuella hinder.

Vi utför förgranskningen inom ett par arbetsdagar.

Läs mer om förgranskningar och granskningar av tillverkningshinder.

Patent

Patentinformation är en viktig källa för teknisk information och konkurrentinformation. Därför vill vi på PRS med vår verksamhet göra det lättare för finländska företag att aktivt använda patentinformation. Vi har tillsammans med de länder som har tillträtt europeiska patentkonventionen satt upp en avgiftsfri patentdatabas, Espacenet, som är tillgänglig för alla.

Som ett alternativ till patentgranskning på egen hand erbjuder vi också granskningstjänster utförda av ett hundratal av våra prövningsingenjörer som har specialiserat sig på patentsökningar.

Läs mer om granskningstjänsterna.

Varumärken

Med hjälp av en förhandsgranskning får du snabbt en expertbedömning om huruvida varumärket kan registreras med ensamrätt för vissa varor eller tjänster.

Vi utför förhandsgranskningar av olika omfattningar och för olika behov. Ofta är det bäst att utföra en omfattande förhandsgranskning där vi tar i beaktande alla omständigheter som påverkar registreringen.

Det tar högst fem arbetsdagar innan rapporten om förhandsgranskning blir färdig.

Läs mer om förhandsgranskningar.

Välkommen att använda våra granskningstjänster!

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.06.2019