Gå direkt till innehållet
Meny

Våra granskningstjänster

Det finns flera avgiftsfria patentdatabaser på nätet men det kan vara jobbigt och tidskrävande att söka patentinformation i dem. Som ett alternativ till granskning på egen hand erbjuder vi våra granskningstjänster. Vi har över 100 yrkeskunniga granskare som har specialiserat sig på patentsökningar och som står till ditt förfogande.

Vi erbjuder följande granskningstjänster

1. Vad händer inom ett visst teknikområde?


2. Vad gör konkurrenterna?

 • Konkurrentuppföljning
  • följ med hurdana nya uppfinningar dina konkurrenter har gjort och bevaka deras patenteringsprocesser


3. Är min uppfinning patenterbar?


4. Kan någon annans patent hindra dig från att utnyttja din produkt?

 • Handlingsfrihetsutredning
  • red ut om det finns patent som kan hindra dig från att utnyttja din produkt kommersiellt eller från att vidareutveckla din idé


5. Är patentet giltigt?

 • Validitetsgranskning
  • säkerställ att skyddet för ett patent som ska licenseras är relevant eller sök efter nyhetshinder för att få konkurrentens patent upphävt
  • granskningen utesluter patent som har beviljats av oss


Utnyttja PRS expertis och spara tid

Vi gör granskningar huvudsakligen i databaser som innehåller patentpublikationer. Databaserna är desamma som vi använder vid granskning av patentansökningar. De innehåller patentpublikationer från tiotals länder, från Europa till USA och Asien, ända från 1800-talet fram till idag.

Patentinformation är en viktig källa för både teknisk information och konkurrentinformation.
När du börjar med produktutveckling är det viktigt att noga ta reda på den redan kända tekniken inom området och de mest typiska tekniska problemen inom området samt lösningarna till dem. Det är värt att klarlägga kända lösningar också ur kostnadsskäl eftersom det beräknas att till och med hälften av prövnings- och produktutvecklingsarbetet är överlappande.

Kända lösningar kan göra det lättare att

 • söka nya produktutvecklingsidéer
 • anpassa sig till en ny konkurrenssituation
 • erbjuda en lösning till produktutvecklingens problem.


Utskriftsversion Uppdaterad 02.01.2024