Tjänster och databaser

För ett framgångsrikt företag är det mycket viktigt att börja använda ny teknologi snabbare och effektivare än konkurrenterna. Patentpublikationer är en väsentlig del vid sökning av information om ny teknologi. Du kan läsa mer om dem i de databaser som är tillgängliga på Internet. I menyn till vänster hittar du sidan Avgiftsfria databaser med länkar till de viktigaste avgiftsfria patentdatabaserna.

Det kan trots allt vara jobbigt och tidskrävande att söka information, och för att göra en omfattande sökning måste du också kunna främmande språk. Istället för att utföra nyhetsgranskning på egen hand kan du låta oss på Patent- och registerstyrelsen (PRS) göra granskningen. Vi har över 100 experter som har specialiserat sig på patentsökningar och som jobbar med informationssökning.

Bilden nedan visar våra tjänster och den plats i produktutvecklingen där de passar särskilt bra in. Klicka på tjänsten för att läsa mer.

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.12.2019