Gå direkt till innehållet
Meny

Uppfinningens förhandsgranskning i realtid

Uppfinningens förhandsgranskning i realtid är vår nyaste tjänst och gör det möjligt att snabbt förhandsgranska den tekniska lösning som du håller på att utveckla innan förhandsgranskning av nyhet eller inlämnande av patent- eller nyttighetsmodellansökan.

Våra granskare utför förhandsgranskningen tillsammans med dig per telefon och via dator. Under telefonsamtalet kan du samtidigt på din egen dator följa hur granskningen framskrider, delta i den och kanske rentav påverka granskningen.

Det bästa slutresultatet nås om du själv aktivt kan ta del i granskningen genom att erbjuda sökord som beskriver uppfinningen och kommentera de patentpublikationer som kommer fram under granskningen. Tjänsten lämpar sig särskilt bra för fackmän inom patentområdet och för uppfinnare verksamma inom företagens produktutveckling.

Du behöver enbart en telefon, en dator med internetförbindelse och en e-postadress.

Granskningsresultat

Resultatet av uppfinningens förhandsgranskning i realtid är en lista över intressanta publikationer och en förteckning över de termer och patentklasser som har använts i sökuttrycken. När granskningen närmar sig slutet skickar vi de erhållna uppgifterna till dig via en skyddad förbindelse.

Förhandsgranskningsresultat kan du använda till exempel då du

  • utvärderar uppfinningens nyhet och uppfinningshöjd
  • avväger eventuella fortsatta åtgärder för produktutveckling eller kommersialisering av produkten,
  • upprättar en patent- eller nyttighetsmodellansökan,
  • gör en fortsättningsgranskning på egen hand till exempel i Espacenet eller beställer en förhandsgranskning av nyhet hos Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Hur lång tid tar granskningen?

I bästa fall kan vi börja granskningen genast samma dag, i allmänhet inom ett par arbetsdagar.

Tiden som används för tjänsten beror på ärendet som ska granskas och på de resultat som uppnås under granskningen. Den använda tiden kan således variera och du kan avsluta granskningen när du vill.

Du behöver

  • En telefon: Under förhandsgranskningen förs diskussionen per telefon.
  • En e-postadress: När diskussionen per telefon har kommit igång skickar vi via e-post en länk till webbkonferensprogrammet som vi startar för att dela dataskärmen. Programmet kräver ingen separat installation.
  • En dator: Webbkonferensprogrammet fungerar bäst på en bildskärm med 1920 x 1080 resolution. Minimikravet på resolution är 1152 x 768.

Dessa arrangemang ger dig samma vy som våra granskare har och vi kan använda en pekarpil vid granskningen av olika punkter på skärmen.

Kontakten med oss är konfidentiell, och vår datasäkerhet uppfyller allmänt godkända krav. Webbkonferensprogrammet använder AES-kryptering för att skydda uppgifterna.

Pris

Grundavgiften för tjänsten är 400 euro, i vilken ingår 90 minuter granskning. Efter 90 minuter är avgiften 40 euro för varje därpå följande 15 minuter. I priset tillkommer ett förfaktureringstillägg 6,50 euro och mervärdesskatt (24 %). Kunderna står för de kostnader som användningen av deras egna medel föranleder.

Hur beställer jag?

Beställ en förhandsgranskning av våra rådgivningsingenjörer genom att ringa vår kundtjänst, tfn 029 509 5858. Du kan också skicka en e-post till neuvonta.patentti(at)prh.fi.

Tala om för rådgivningsingenjören vad din idé, ditt uppfinningsförslag eller annan upptäckt som du vill ha granskat gäller. Våra rådgivningsingenjörer väljer den granskare som är bäst insatt i ditt uppfinningsområde att utföra granskningen. Granskaren kontaktar dig för att komma överens om en tidpunkt för granskningen.


Utskriftsversion Uppdaterad 02.01.2024