Lämna din patentansökan på nätet

Patent

Har du gjort en uppfinning eller skapat en produkt som du vill dra ekonomisk nytta av? Uppfinningen, som du har satsat tid och pengar på, är din egendom. Därför lönar det sig att skydda den, så att konkurrenterna inte skördar frukterna av ditt arbete. De medel som du kan använda är patent och nyttighetsmodell.

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Med detta avses yrkesmässigt utnyttjande, såsom tillverkning, försäljning, användning och import.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har över 100 högutbildade prövningsingenjörer som granskar patentansökningar. Merparten av dem har avlagt doktorsexamen. Till sitt förfogande har prövningsingenjörerna avancerade verktyg och de allra bästa databaserna. Kvaliteten på vårt arbete kontrolleras och utvecklas kontinuerligt.

Dra nytta av vår expertis!

Hos oss får du en utförlig granskning enligt vilken du kan planera att söka patent även utomlands

Hurdan uppfinning kan patenteras?

Läs om våra granskningstjänster.

Sök finländskt patent hos PRS.

Läs mer om hur du ansöker om patent utomlands.

Andra möjligheter att skydda dina rättigheter

Nyttighetsmodell är en ensamrätt lik patentet att utnyttja en uppfinning. Den är huvudsakligen avsedd för att skydda enklare anordnings- och produktuppfinningar och lämpar sig bra om:

  • du behöver skyddet snabbt
  • en skyddstid på 10 år är tillräcklig

Varumärke är ett kännetecken som skiljer företagets varor och tjänster från andras.

Mönsterkydd skyddar utseendet på en produkt eller en del av den.