Gå direkt till innehållet
Meny

Patent

Har du gjort en uppfinning eller skapat en produkt som du vill dra ekonomisk nytta av? Uppfinningen, som du har satsat tid och pengar på, är din egendom. Därför lönar det sig att skydda den, så att konkurrenterna inte skördar frukterna av ditt arbete. De medel som du kan använda är patent och nyttighetsmodell.

Patent är en ensamrätt på grund av vilken du kan förbjuda andra att yrkesmässigt utnyttja din uppfinning. Med yrkesmässigt utnyttjande avses till exempel yrkesmässig tillverkning, försäljning, användning och import av en produkt. Ett patent ger inte automatiskt tillstånd till innehavaren att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen, utan innehavaren kan behöva tillstånd av andra myndigheter eller av innehavare av andra patent.

Läs mer om hur patentering går till steg för steg.

Hos oss får du en utförlig granskning enligt vilken du kan planera att söka patent även utomlands

Hurdan uppfinning kan patenteras?

Sök finländskt patent hos PRS.

Läs mer om hur du ansöker om patent utomlands.

Andra möjligheter att skydda dina rättigheter

Nyttighetsmodell är en ensamrätt lik patentet att utnyttja en uppfinning. Den är huvudsakligen avsedd för att skydda enklare anordnings- och produktuppfinningar och lämpar sig bra om:

  • du behöver skyddet snabbt
  • en skyddstid på 10 år är tillräcklig

Varumärke är ett kännetecken som skiljer företagets varor och tjänster från andras.

Mönsterkydd skyddar utseendet på en produkt eller en del av den.