Gå till våra nya informationstjänster för varumärken och mönsterrätt

Vad är mönsterrätt?

Mönsterrätt är det mest betydande rättsliga skyddet för industriell formgivning. Design skyddas genom registrering, vilket innebär att du får ett bevis på ensamrätt till dina formgivna produkter.

I den finländska lagstiftningen används termen mönster för begreppen design och formgivning. Mönsterskydd är den juridiska termen för designskydd.

Mönsterrätt och designskydd används huvudsakligen i näringsverksamhet men privatpersoner kan lika bra söka och inneha designskydd.

Information om designregistreringar i vår Mönsterdatabas

Gå till informationstjänsten för mönsterrätt


Andra sätt att skydda dina rättigheter

Ett varumärke skiljer företagets varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster. Läs mer om varumärken.

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Läs mer om patent.

Nyttighetsmodell är en ensamrätt lik patentet att utnyttja en uppfinning. Den är avsedd för enklare anordnings- och produktuppfinningar. Läs mer om nyttighetsmodeller.

Aktuellt

Små och medelstora företag: Sök bidrag för att dra nytta av din immateriella egendom

Små och medelstora företag har nu möjlighet att söka bidrag för att dra nytta av sin immateriella egendom och att förbättra dess hantering. Företag kan få bidrag till ansökningsavgifter för varumärken och design (mönsterrätt) och till IPR-förhandsbedömningstjänster för immateriella rättigheter (IP Scan).