Gå till våra nya informationstjänster för varumärken och mönsterrätt

Vad är mönsterrätt?

Mönsterrätt är det mest betydande rättsliga skyddet för industriell formgivning. Design skyddas genom registrering, vilket innebär att du får ett bevis på ensamrätt till dina formgivna produkter.

I den finländska lagstiftningen används termen mönster för begreppen design och formgivning. Mönsterskydd är den juridiska termen för designskydd.

Mönsterrätt och designskydd används huvudsakligen i näringsverksamhet men privatpersoner kan lika bra söka och inneha designskydd.

Information om designregistreringar i vår Mönsterdatabas

Gå till informationstjänsten för mönsterrätt


Andra sätt att skydda dina rättigheter

Ett varumärke skiljer företagets varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster. Läs mer om varumärken.

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Läs mer om patent.

Nyttighetsmodell är en ensamrätt lik patentet att utnyttja en uppfinning. Den är avsedd för enklare anordnings- och produktuppfinningar. Läs mer om nyttighetsmodeller.

Aktuellt

20 miljoners bidragssystem för små och medelstora företag att dra nytta av immateriella rättigheter

Ett bidragssystem på 20 miljoner euro avsett för små och medelstora företag, Ideas Powered for Business SME Fund, har kommit igång. Systemet ger ekonomiskt stöd som baserar sig på ersättningar och hjälper med bl.a. att upprätta nationella varumärkes- och formgivningsansökningar samt EU:s varumärkes- och gemenskapsformgivningsansökningar.