Mönsterdatabas

Grunduppgifter om mönsterrätter som PRS har behandlat

Innehåll

I tjänsten finns grunduppgifter om nationella ansökningar, om registrerade och avregistrerade mönster, och bilder på dem, samt de internationella mönsterregistreringar där Finland har designerats. Tjänsten omfattar finska mönsterregistreringar och registreringsansökningar som är under behandling i Finland.
Uppdatering Informationen i Mönsternätet uppdateras minst en gång i veckan. Uppgifterna om en ny ansökan är tillgängliga i Mönsternätet senast en vecka från det att ansökan har lämnats in eller från det att PRS har fått en kopia av den internationella registreringen där Finland har designerats. Om sökanden har begärt att ansökan ska hållas hemlig matas bildmaterialet in i tjänsten efter att det har blivit offentligt.
Sökvillkor Ansökningsnummer, registernummer, den som ansöker om/innehar mönstret, ansökningsdag, kungörelsedag, varuklass, fritext.
Driftberedskap 24 h
Pris Gratis

Läs mer om behandlingen och överlåtelsen av personuppgifter i mönsterregistrets dataskyddsbeskrivning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.12.2017