Gå direkt till innehållet
Meny

Informationstjänst för mönsterrätt

I informationstjänsten för mönsterrätt kan du gratis söka uppgifter om ansökningar om mönsterrätt, det vill säga designregistrering, som Patent- och registerstyrelsen (PRS) handlägger samt uppgifter om registrerade och avregistrerade mönster, det vill säga design.

Informationstjänsten innehåller grunduppgifter med därtill hörande bilder och dessutom de internationella mönsterregistreringar där Finland är designerat.

Gå till informationstjänsten för mönsterrätt.Öppnas i en ny flik


Läs mönsterregistrets dataskyddsbeskrivning.Öppnas i en ny flik

Informationstjänstens innehåll

Informationstjänsten innehåller grunduppgifter om nationella mönsterrättsansökningar som är under behandling och registreringar som är i kraft i Finland samt grunduppgifter om internationella registreringar enligt Genèveakten till Haagkonventionen (WIPO) där Finland är designerat. Bildmaterialet finns tillgängligt såvitt det är offentligt. Uppgifterna om internationella mönster som designerar Finland daterar sig från tiden då ansökan var under behandling. Endast uppgifterna om förnyelse uppdateras. Uppdaterade uppgifter finns i databasen Global Design Database.Öppnas i en ny flik

Dessutom innehåller informationstjänsten uppgifter om en del upphörda registreringar och en del slutbehandlade ansökningar som inte har lett till registrering.

Som ombud för ett mönster i informationstjänsten visas endast sådana ombud som har rätt att företräda innehavaren under mönstrets hela livscykel, det vill säga också efter registreringen. Ombudsuppgifter som gäller endast när ansökan är under behandling visas inte.

Gemenskapsformgivningar som EUIPO har registrerat är också i kraft i Finland, men informationstjänsten innehåller inga uppgifter om dem. Du kan söka uppgifter om gemenskapsformgivningar på EUIPO:s webbplats. Gå till EUIPO:s söksida.Öppnas i en ny flik

Obs! Uppgifterna om internationella registreringar i vår informationstjänst är inofficiella. Det internationella registret förs av WIPO. Mer information om internationella registreringar finns i WIPOs databas Global Design Database. Det ansökningsnummer (som börjar med DW) som visas i samband med internationella registreringar i vår informationstjänst är ett inofficiellt ansökningsnummer som Patent- och registerstyrelsen (PRS) använder.

Gå till WIPOs databas Global Design Database (på engelska).Öppnas i en ny flik

Obs! Om du inte hittar ett identiskt mönster i sökningen, betyder det inte nödvändigtvis att ditt mönster kan registreras. Dessutom kan det finnas andra hinder för registrering. Läs mer om kraven för registrering.

Användningsvillkor

Tjänsten går ut på att endast ge allmän information om mönster som registrerats i Finland, ansökningar om mönsterregistrering som lämnats in till PRS och internationella mönsterregistreringar där Finland är designerat.

Informationstjänsten innehåller inte alla uppgifter i mönsterregistret, utan endast vissa grunduppgifter om registrerade och avregistrerade mönster samt grunduppgifter om mönsteransökningar som är eller har varit under behandling. Uppgifterna har inte kontrollerats till alla delar. Kontakta vår mönsterrättsenhet för att få ett officiellt utdrag ur mönsterregistret. Se kontaktinformationen.

Vi har som mål att hålla uppgifterna så uppdaterade och korrekta som möjligt, men vi friskriver oss från ansvar för eventuella fel i systemet, tolkning av uppgifterna eller åtgärder som vidtagits utgående från dem.

Utskriftsversion Uppdaterad 22.12.2023