Gå direkt till innehållet
Meny

Hurdan uppfinning kan patenteras?

En patenterbar uppfinning:

  • är ny
  • har uppfinningshöjd
  • och kan tillgodogöras industriellt.

Nyhet

För att en uppfinning kan patenteras måste den vara ny i förhållande till vad som har blivit känt innan du ansöker om patent. Ensamrätt beviljas inte på en uppfinning som representerar en gammal och känd teknik. Du ska inte offentliggöra din uppfinning förrän du har sökt patent, eftersom även det egna offentliggörandet gör uppfinningen "förut känd".

Uppfinningshöjd

Uppfinningshöjd innebär att uppfinningen väsentligen skiljer sig från vad som har blivit känt före den dag då du lämnar in din patentansökan. Skillnaden får dock inte vara så liten att uppfinningen är självklar för en fackman inom området.

Industriellt tillgodogörande

Uppfinningen ska ha teknisk karaktär och den ska lösa något tekniskt problem. Den kan till exempel vara ett förfarande, en anordning, en produkt eller ett användningssätt. Observera att en idé eller teori i sig inte kan patenteras. Dessutom måste den i patentansökan ingående beskrivningen av uppfinningen vara sådan att en fackman inom området i fråga kan utföra uppfinningen. Uppfinningen, dvs. den nya tekniska lösningen, måste alltså kunna reproduceras. Ordet industriell ska ges en omfattande innebörd. Utöver den sedvanliga industrin ska det ytterligare inbegripa till exempel handeln, trädgårdsskötseln och fisket.

Enbart följande anses inte vara uppfinningar:

  • en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod
  • en konstnärlig skapelse
  • en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet
  • ett datorprogram eller ett framläggande av information
  • ett sådant förfarande för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering som ska utövas på människor eller djur.

Det som nämns ovan är som sådana inte patenterbara, men uppfinningar med anknytning till dessa kan vara, om uppfinningen har teknisk karaktär.

Patentguiden (pdf, 1.5 MB)

Ohjelmistopatenttiopas (pdf, 2.2 MB)(på finska)

Patenttikäsikirja (pdf, 2.4 MB)(på finska)

Läs mer i patentlagen.

Utskriftsversion Uppdaterad 16.02.2023