Gå direkt till innehållet
Meny

Patentering i Finland 

I Finland söker du patent hos Patent- och registerstyrelsen (PRS). Kontakta oss när du vill söka nationellt patent som gäller i Finland. Vi är också en internationell patentmyndighet – kontakta oss när du vill få patentskydd utanför Finland.

1. Ta reda på om din uppfinning är ny och har uppfinningshöjd
2. Lämna in patentansökan
3. PRS utför en formell granskning
4. PRS bedömer uppfinningens patenterbarhet
5. PRS beviljar patent
6. Kom ihåg att betala årsavgifterna

Innan du gör en patentansökan

1. Presentera inte din uppfinning offentligt.

2. Ta reda på hurdana uppfinningar eller lösningar som redan har blivit kända innan du gör en patentansökan.

3. Gör en ansökan antingen med hjälp av anvisningarna på den här webbplatsen eller kontakta ett patentombud för att upprätta en så bra ansökan som möjligt.

Läs mer om att söka patent hos PRS.

Utskriftsversion Uppdaterad 06.05.2021