Beviljande av patent

När vi godkänner din patentansökan uppmanar vi dig att betala en publiceringsavgift. En patentskrift trycks sedan utgående från texten i din ansökan. Se våra prislistor.

Ditt patent beviljas när patentskriften har tryckts. Patentet är beviljat när vi har kungjort det i B-delen i vår Patenttidning. Patenttidningen kommer ut två gånger i månaden. Gå till Patenttidning.

Du kan köpa patentskriften av oss från och med beviljandedagen, men observera att du får gratis och omedelbar tillgång till skriften i vår PatInfo-tjänst på nätet och senare även i tjänsten Espacenet. Gå till PatInfo.

Läs mer om villkor för patent.

Om du inte har varit patenthavare förut, läs sidan Upprätthåll patentskyddet.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.06.2019