Patent: prislistor och betalningsanvisningar

Du hittar alla avgifter i menyn till vänster.

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan ”Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde”.

Avgifterna kan betalas på följande sätt:

  • genom giro till Patent- och registerstyrelsens (PRS) konto
  • med betalkort personligen i vår kundtjänst (ingen kontant betalning)
  • med kreditkort på nätet, om du lämnar in en nationell patentansökan i vår e-tjänst.

Om du beställer intyg eller registerutdrag eller använder våra informations- och granskningstjänster, betalar du avgiften mot en faktura som vi skickar till dig.

Våra kontonummer för betalning av avgifter finns här nedan.

Bank Kontonummer (IBAN) BIC-kod
Danske Bank A/S, Finland filial FI34 8919 9710 0007 32 DABAFIHH
Nordea Bank Abp FI97 1660 3000 1042 27 NDEAFIHH

OBS! Våra bankkonton hos OP Företagsbanken Abp har stängt den 28 februari 2021.

Patent- och registerstyrelsens
FO-nummer 0244683-1
Momsnummer FI02446831

Nya ansökningar

Avgifter som hör till nya ansökningar kan betalas när du lämnar in din ansökan. I så fall ska du informera oss om betalningen antingen genom att skicka in en kopia av kvittot eller genom att skriva i meddelandefältet för betalningen "Ny patentansökan" och uppgift om sökanden i ansökan. Alternativt kan du vänta att vi skickar dig ett formellt föreläggande som också innehåller det referensnummer som du behöver vid betalning.

Uppgifter om avgifter som förfaller till betalning för patent och offentliga patentansökningar

Referensnummer för och andra uppgifter om avgifter som förfaller till betalning inom sex månader hittar du i tjänsten PatInfo genom att söka på patentnummer eller ansökningsnummer. Uppgifter om årsavgifter för europeiska patent som validerats i Finland hittar du på motsvarade sätt i databasen FI-EP. Årsavgifter som förfaller till betalning för europeiska patent visas i databasen FI-EP först efter att vi kungjort det europeiska patentet.
Gå till PatInfo. Gå till FI-EP. Klicka på sökresultatet för att komma till sidan "Uppgifter om ansökan". Nedtill på sidan finns en länk "Avgifter som förfaller till betalning (inom 6 mån.)" som för dig till avgiftsuppgifterna.

Betalning utomlands

Om du gör en betalning till PRS konto utomlands, ska du även betala eventuella bankkostnader. Det är viktigt att du betalar fullt belopp och att avgiften kommer in till PRS konto inom utsatt tid. Vi skickar inga betalningsuppmaningar utomlands. Det är patenthavaren som bär ansvaret för att till exempel årsavgifterna betalas i tid. Om du betalar årsavgifter för flera patent, ansökningar eller tilläggsskydd på samma gång, måste du skicka en specifikation av de betalda avgifterna per e-post till vm(a)prh.fi.

Mer information om betalning

Om du har frågor om betalning och våra avgifter, kontakta vår rådgivning. Se vår kontaktinformation.

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.03.2021