Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde

På den här sidan har vi samlat länkar till de viktigaste lagar, förordningar och bestämmelser som finns i Statens författningsdatabas Finlex.

Bestämmelserna om vår verksamhet finns i lagen om Patent- och registerstyrelsen. Läs lagen om Patent- och registerstyrelsen i författningsdatabasen Finlex.

Våra avgifter baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Öppna avgiftsförordning 1097/2019.

På den här webbplatsen har de olika avsnitten egna sidor om lagstiftning.

Gå till handelsregistrets sida om lagstiftning.

Gå till föreningsregistrets sida om lagstiftning.

Gå till stiftelseregistrets sida om lagstiftning.

Gå till sidan om företagsinteckningslagstiftning.

Gå till revisionstillsynens sida om lagstiftning.

Gå till sidan om varumärkeslagstiftning.

Gå till sidan om mönsterrättslagstiftning (designskydd).

Gå till sidan om patentlagstiftning.

Gå till sidan om nyttighetsmodellslagstiftning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2021