Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde

På den här sidan har vi samlat de mest centrala lagar som rör vårt förvaltningsområde i författningsdatabasen FINLEX.

Patent- och registerstyrelsen (PRS)

Handelsregistret

Föreningsregistret

Stiftelseregistret

Företagsinteckningar

Revisionstillsyn

Varumärken

Mönsterrätt

Patent

Nyttighetsmodeller

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.04.2019