Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde

På den här sidan har vi samlat de mest centrala lagar som rör vårt förvaltningsområde i författningsdatabasen FINLEX.

Patent- och registerstyrelsen (PRS)

PRS avgifter

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Öppna avgiftsförordning 1090/2018.

Handelsregistret

Föreningsregistret

Stiftelseregistret

Företagsinteckningar

Revisionstillsyn

Varumärken

Mönsterrätt

Patent

Nyttighetsmodeller

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.07.2019