Organisation och uppdrag

Patent- och registerstyrelsen (PRS) hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde.

Resultatområdet företag och sammanslutningar svarar för handelsregistret, bokslut, LEI-nummer, företagsinteckningar, föreningsregistret, stiftelseregistret och stiftelsetillsyn samt registret över religionssamfund.

Resultatområdet patent och varumärken svarar för patent, nyttighetsmodeller, kretsmönster för integrerade kretsar, varumärken och mönsterrätt.

Revisionstillsynen godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem.

Resultatområdet företag och sammanslutningar utövar tillsyn över kollektiva förvaltningsorganisationer för upphovsrätt.

Alla resultatområden deltar i arbetet att utveckla lagstiftningen inom verksamhetsområdet och förbereder utlåtanden, bestämmelser och anvisningar. Generaldirektören svarar för PRS resultat biträdd av ledningsgruppen och ledningens arbetsutskott.


Utskriftsversion
Uppdaterad 17.06.2020