Gå direkt till innehållet
Meny

Organisation och uppdrag

Patent- och registerstyrelsen (PRS) hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde. För PRS resultat svarar generaldirektör Antti Riivari biträdd av ledningsgruppen och ledningens arbetsutskott.

Resultatområdet patent och varumärken svarar för patent och nyttighetsmodeller samt varumärken och mönsterrätt. Direktören för resultatområdet är Jorma Hanski.

Resultatområdet företag och sammanslutningar sköter uppdrag som gäller handelsregistret, bokslut, LEI-nummer, företagsinteckningar, godkännande av och tillsyn över revisorer, föreningsregistret, registret över religionssamfund, stiftelseregistret samt tillsyn över stiftelser och kollektiva förvaltningsorganisationer för upphovsrätt. Direktören för resultatområdet företag och sammanslutningar är Lalli Knuutila.

Resultatområdet kundservice och kommunikation svarar för kundrådgivning, kommunikation, tjänstedesign och översättningstjänter på finska, svenska och engelska. Direktören för resultatområdet är Anna Lauttamus-Kauppila.

Resultatområdet personal och förvaltning svarar för administrativa tjänster, juridiska tjänster och HR- tjänster. Direktören för resultatområdet är tf. överdirektör Eero Mantere.

Resultatområdet informationsförvaltning svarar för informationsadministration och digitalisering och dess främjande vid PRS. Direktören för resultatområdet är Sari Kuisma-Kari.

Resultområdet ekonomi och planering svarar för ekonomiförvaltning, planering för verksamheten, riskhantering och kunskapsledning. Direktören för resultatområdet är Riikka Harjula.

Alla resultatområden deltar i arbetet att utveckla lagstiftningen inom det egna verksamhetsområdet och förbereder utlåtanden, bestämmelser och anvisningar.

Utskriftsversion Uppdaterad 05.01.2024