Gå direkt till innehållet
Meny

Teknisk granskning

När din patentansökan har gått igenom den formella granskningen, fortsätter den till teknisk granskning. Det innebär att en av våra granskare med kunskaper inom det aktuella teknikområdet undersöker om din uppfinning redan är känd och bedömer sedan uppfinningens patenterbarhet.

Villkor för att få patent

För att din uppfinning ska kunna patenteras måste den enligt patentlagen uppfylla tre villkor: den ska vara ny, den ska väsentligen skilja sig från känd teknik och den ska kunna tillgodogöras industriellt.

Läs mer om villkor för patent.

Handläggning av ansökan

När de grundläggande villkoren för patentering är uppfyllda och det inte finns något hinder mot din ansökan, får du ett slutföreläggande från vår granskare.

Om de grundläggande villkoren för patentering däremot inte uppfylls, eller om det finns några andra hinder mot din ansökan som avses i patentlagstiftningen, får du ett föreläggande från vår granskare.

När du har svarat på föreläggandet, går granskaren igenom det material som du har lämnat in och fortsätter handläggningen. Efter detta får du antingen en begäran att betala en publiceringsavgift eller så får du ett nytt föreläggande eller ett avslagsbeslut.

Du kan överklaga avslagsbeslutet hos marknadsdomstolen. Läs mer på marknadsdomstolens webbplats.Öppnas i en ny flik

Behöver du hjälp?

Om det är svårt att förstå vad som står i föreläggandet, kontakta gärna våra granskare eller vår kundtjänst. Se kontaktuppgifter för vår kundtjänst.

Om din uppfinning uppfyller kraven för att bli patenterad, beviljas patent. Läs mer.

Erinran mot patentansökan

Under handläggningen av en patentansökan kan vem som helst lämna in en erinran, det vill säga en anmärkning, till Patent- och registerstyrelsen (PRS) mot patentansökan. En erinran utgörs av all material som en tredje part har lämnat in till PRS innan patentansökan godkänts. Avsikten med materialet är att visa att uppfinningen i ansökan inte uppfyller villkoren för patentering. Det är gratis att lämna in en erinran.

PRS underrättar patentsökanden om erinran, och handlingarna i den blir offentliga. Du kan också lämna in en erinran anonymt. Om du lämnar in en erinran och ger ditt namn och din adress, meddelar vi dig skriftligt när handläggningen av ansökan avslutas eller när patent beviljas. Om patent beviljas, kan du vid behov göra en invändning mot det. Läs mer om invändning.

Hur lämnar jag in en erinran?

Lämna in erinran skriftligen. Den kan vara fritt formulerad. Ange i erinran vilket ansökningsnummer den gäller. Ange tydligt på vilken grund patent inte borde beviljas. Om du hänvisar till offentligt material, bifoga kopior av dokumenten eller ange länkarna till dem på internet. Ange också när materialet har blivit offentligt.

Lämna in erinran med vår webblankett. Byt språk på webblanketten i sidans övre kant.

Gå till webblanketten för att lämna in erinran.Öppnas i en ny flik

Om du vill lämna in en erinran anonymt, använd vår webblankett.

Du kan också lämna in erinran på följande sätt:

  • Per post till
    Patent- och registerstyrelsen
    00091 PRH
Utskriftsversion Uppdaterad 02.01.2024