Gå direkt till innehållet
Meny

Invändningstid

De första nio månaderna av patenttiden kallas invändningstid. Då har vem som helst möjlighet att försöka upphäva patentet. Det kan du göra genom att lämna in en invändning mot patentet till Patent- och registerstyrelsen (PRS). Om invändningstiden har gått ut, kan du försöka få patentet upphävt av marknadsdomstolen. Gå till marknadsdomstolens webbplats.Öppnas i en ny flik

En invändning kan göras endast på följande grunder:

• patentet avser en uppfinning som inte uppfyller de grundläggande villkoren för patenterbarhet

• patentet avser en uppfinning som inte är så tydligt beskriven att en fackman kan utöva uppfinningen

• patentet avser sådant som inte framgick av ansökan när den gjordes

• patentskyddet har utvidgats efter att den sökande meddelades att ansökan kan godkännas

Så gör du en invändning

Motivera din invändning och lämna in den skriftligt till oss. Vem som helst kan göra invändningen. Du ska göra den på svenska eller finska även om patentet är på engelska. Kom ihåg att betala invändningsavgiften. Gå till prislistan.

Obs! Om patentet är på engelska

Observera följande punkter ifall patentet har beviljats på engelska, dvs. du har begärt handläggning på engelska och beskrivningen av uppfinningen och de beslut som du får av oss är på engelska:

• Du som är sökande ska på begäran lämna in en översättning av beskrivningen av uppfinningen från engelska till svenska eller finska om någon begär det under invändningstiden.

• Den som vill ha en översättning ska begära det av oss, och vi ger sedan patenthavaren en tidsfrist för att lämna in översättningen.

• I invändningsärenden utfärdas beslut alltid på svenska eller finska.

Utskriftsversion Uppdaterad 07.06.2019