Registratur

Patent- och registerstyrelsens (PRS) officiella dokumenttrafik går via registraturen. Vi tar emot handlingar som har sänts till PRS, diarieför dem vid behov och delar ut försändelserna.

Registraturen är öppen mån–fre kl. 8.00–16.15.

Obs! Vår kundtjänst är öppen mån–fre kl. 9.00–16.15.

Registraturens kontaktinformation är

  • Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
  • postadress: 00091 PRH
  • e-post: registratur@prh.fi (bilagorna får inte överstiga 15 MB tillsammans)
    Använd skyddad e-post om ditt ärende ens i minsta mån är konfidentiellt. Läs mer om skyddad e-post.
  • tfn 029 509 5000
  • fax 029 509 5328

Välkommen!

Läs mer om behandlingen och överlåtelsen av personuppgifter i dataskyddsbeskrivningen för systemet för ärende- och dokumenthantering.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.03.2018