Registratur

Patent- och registerstyrelsens (PRS) officiella dokumenttrafik går via registraturen. Vi tar emot handlingar som sänts till PRS, diarieför dem vid behov och delar ut försändelserna.

Observera att alla anmälningar eller ansökningar inte tas upp till behandling om du lämnar in dem per e-post eller fax till registraturen. Du kan lämna in till exempel handelsregisteranmälningar antingen via vår e-tjänst eller på papper.

Kontaktinformation

Postadress

Patent- och registerstyrelsen
00091 PRH

Besöksadress

Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

Vår besökskundtjänst i Helsingfors är tillsvidare öppen mån–fre kl. 12.00–16.15.

PRS är stängt på officiella vardagshelger. Se en lista över officiella vardagshelger.

E-post

registratur@prh.fi

Bilagorna får inte överstiga 15 MB tillsammans. Skicka bilagorna i word-, pdf- eller excel-format.
Använd skyddad e-post om ditt ärende ens i minsta mån är konfidentiellt. Läs mer om skyddad e-post.

Telefon

029 509 5000
mån–fre kl. 8.00–16.15

Fax

029 509 5328

Läs dataskyddsbeskrivningen för ärende- och dokumenthanteringssystemet.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.10.2021