Gå direkt till innehållet
Meny

Formell granskning

I början av handläggningsprocessen kontrollerar vi att alla nödvändiga handlingar är med i ansökan och att ansökningsavgiften är betald. Om handlingar fattas eller ansökningsavgiften inte är betald, får du som är patentsökande ett brev om de formella brister som vi har påträffat i din ansökan.

Vi sätter ut en tid inom vilken du ska rätta till bristerna. Brevet kallas ett föreläggande eftersom det är ett beslut som ges under handläggningen och är alltså inte ett slutligt beslut.

Så svarar du på ett föreläggande

Du svarar på ett föreläggande med ett fritt formulerat följemeddelande. Bifoga sedan de handlingar som saknas, en kopia över betald avgift eller båda. Ange till exempel "Svar på föreläggande" som rubrik i ditt meddelande.

Observera att svaret absolut måste ange vilken ansökan och vilket föreläggande svaret gäller. Beskriv kort vad du har gjort för att åtgärda bristerna. Skicka sedan ditt svar till oss.

När din ansökan har gått igenom den formella granskningen, fortsätter den till teknisk granskning. Läs mer.

Utskriftsversion Uppdaterad 07.06.2019