Gå direkt till innehållet
Meny

Validitetsgranskning

I vissa fall är det nödvändigt att utföra en kompletterande granskning på ett redan beviljat patent. Syftet kan vara till exempel att fastställa att skyddet för ett patent som du ska sälja eller licensera är relevant eller att söka efter nyhetshinder för att få konkurrentens patent upphävt.

Observera att varken kriterierna för beviljande av patent eller patentets giltighet diskuteras i den här granskningen. Granskning av patent utförs inte heller om PRS som patentmyndighet har utfört nyhetsgranskningen av ansökan i fråga eller dess prioritetsansökan. Vi utför inte heller beställda granskning av nyttighetsmodeller, om PRS som myndighet har behandlat ansökan i fråga.

Granskningsresultat

Vi börjar med att bestämma granskningsstrategin och de databaser som ska användas. Förutom patentdatabaser studeras även internationell icke-patentlitteratur som är publicerad före ingivningsdagen för patentet i fråga. Granskningen går ut på att hitta publikationer som kan vara av betydelse vid bedömningen av den patenterade uppfinningens nyhet eller uppfinningshöjd.

Granskningsrapporten innehåller uppgifter om de anförda publikationerna, de använda databaserna, patentklasserna och sökorden. De anförda publikationerna indelas i tre klasser:

  1. Betydelsefull när uppfinningens nyhet och uppfinningshöjd betraktas
  2. Teknikens allmänna ståndpunkt
  3. Anförd av andra orsaker

Hur lång tid tar granskningen?

Leveranstiden är normalt 3 veckor från beställningen. (Observera att eventuella anhopningar av arbeten på det berörda tekniska området och semesterperioder kan förlänga leveranstiden.)

Pris

Priset på granskningen är grundavgiften 200 euro + 160 euro/h + moms.

Gå till prislistan.

Hur beställer jag?

Skicka in din beställning antingen per post eller per skyddad e-post till vår rådgivning. Fyll i beställningsblanketten, anteckna numret på patentet som ska granskas och antalet timmar som du vill använda på granskningen. Se våra kontaktuppgifter.
Anvisningar om användningen av skyddad e-post.

Öppna beställningsblanketten:


Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024