Gå direkt till innehållet
Valikko

Prislista över beställda patentgranskningar

Priserna på beställda granskningar och andra momsbelagda produkter baserar sig på Patent- och registerstyrelsens (PRS) beslut som har fattats med stöd av arbets- och näringsministeriets förordning.

Beställda granskningar faktureras. Ange därför faktureringsadress samt personbeteckning, FO-nummer eller momsnummer i din beställning.

Läs mer om våra granskningstjänster.

Moms 24 % ingår i dessa företagsekonomiska avgifter.

Timbaserade granskningar

Nyhetsgranskning, utredning av teknikens ståndpunkt,handlingsfrihetsutredning, validitetsgranskning och informationssökningmed timbaserad avgift

Tjänst Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
Grundavgift 170,00 40,80 210,80
Arbete, per timme 130,00 31,20 161,20

Uppfinningens förhandsgranskning i realtid

Tjänst Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
Grundavgift, 90 minuter granskning ingår 325,00 78,00 403,00
Tilläggsavgift för varje därpåföljande 15 minuter 32,50 7,80 40,30

Granskningar till fast pris och tilläggstjänster

Tjänst Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
Nyhetsgranskning till fast pris 950,00 228,00 1178,00
Patenterbarhetsbedömning 950,00 228,00 1178,00
Kommentar om innehållet i anförda publikationer 325,00 78,00 403,00
Videokonsultation, per timme 130,000 31,20 161,20
Kopiering av anförda publikationer och dokument, per fil 5,00 1,20 6,20

Fakturerings- och expeditionstillägg

Faktureringstillägg tillkommer alla beställningar.

Tjänst Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
Faktureringstillägg 6,50 1,56 8,06
Expeditionstillägg (för leverans per post) 5,50 1,32 6,82

Du kan också beställa andra granskningar från vår patentrådgivning, till exempel:

  • namngranskning: vi utreder ett företags eller en privatpersons patentansökningar och patent i olika länder
  • patentfamiljsökning: vi utreder i vilka länder man har sökt patent för samma uppfinning
  • internationell konkurrentuppföljning: vi kontrollerar regelbundet och enligt avtal hurdana patent- och nyttighetsmodellansökningar dina konkurrenter har lämnat in, om de har lett till patent och så vidare
  • bevakning av inhemska patentansökningar: vi bevakar patentansökningarna av ett utvalt företag i Finland eller patentansökningarna inom ett visst teknikområde.

Begär offert.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.02.2023