Gå direkt till innehållet
Valikko

Handlingsfrihetsutredning

Om du ämnar dra kommersiell nytta av din produkt eller ditt förfarande, tillverka eller importera en produkt, är det värt att i förväg reda ut att du inte kommer att göra intrång på någons gällande patent eller nyttighetsmodell. Genom att på förhand undvika intrång kan du spara mycket möda och pengar.

Handlingsfrihetsutredningen hjälper dig att minska risken för intrång. Det lönar sig att göra en granskning innan du inleder tillverkning, försäljning, marknadsföring eller import av produkten.

Granskningsresultat

Du kan beställa en handlingsfrihetsutredning som gäller Finland, Europa och USA. I Europa gäller utredningen EPC-länderna, dvs. de 38 stater som anslutit sig till det europeiska patentsystemet. Enligt överenskommelse utför vi utredningar som gäller även övriga länder.

Avsikten med en handlingsfrihetsutredning är att söka patent och nyttighetsmodeller som är i kraft i länderna i fråga samt nationella patentansökningar, PCT-ansökningar och ansökningar om europeiskt patent som gäller länderna i fråga och kan förhindra din verksamhet. I utredningen rapporterar vi om de påträffade publikationerna och statusuppgifterna, men tar inte ställning till ett eventuellt intrång. Du kan med hjälp av publikationerna själv bedöma intrångsrisken.

Hur lång tid tar granskningen?

Leveranstiden är normalt 3 veckor. Semesterperioder kan i vissa fall förlänga leveranstiden, eftersom vi helst ger uppdraget till en prövningsingenjör som är expert på det berörda tekniska området.

I specialfall är det möjligt att göra granskningen snabbare. Vi frågar prövningsingenjören inom det aktuella området om en snabbare leverans är möjlig.

Pris

För granskningstjänster debiterar vi enligt antalet timmar som har använts för arbetet. I priset tillkommer ett expeditions- och faktureringstillägg samt gällande mervärdesskatt. Du kan även beställa kopior av de påträffade publikationerna samt en kommentar om innehållet i dem. Observera att vi i kommentaren inte tar ställning till ett eventuellt intrång.

Du kan som beställare sätta en övre gräns på antalet timmar/penningsumman som får användas på granskningen. Ett par tre timmar räcker sällan till för att göra en tillförlitlig granskning. Om det inom det specifika teknikområdet finns många patent eller föremålet för granskningen är komplicerat tar granskningen mer tid än i fråga om enklare produkter.

Gå till prislistan för patent.

Hur beställer jag?

Skicka in din beställning antingen per post eller per skyddad e-post till vår rådgivnin. Se våra kontaktuppgifter.

Anvisningar om användningen av skyddad e-post.

Du kan kontakta våra rådgivningsingenjörer via e-post på neuvonta.patentti@prh.fi för att diskutera handlingsfrihetsutredningens omfattning eller innehåll innan du beställer den. Du kan också kontakta rådgivningsingenjörerna genom att ringa vår kundtjänst 029 509 5858.

Gå till beställningsblanketten:

granskningsbeställning Öppnas i en ny flik (PDF)

Utskriftsversion Uppdaterad 29.07.2022