Gå direkt till innehållet
Meny

Mångsidig information och utbildning för ditt företags behov

Att skydda resultaten av sin produktutveckling, följa med utvecklingen i konkurrensmiljön och effektivt kunna hantera information på alla företagsverksamhetens delområden är allt mer viktigt med tanke på företagens framgång även på den inhemska marknaden. Patent- och registerstyrelsen erbjuder mångsidiga kurser och nätbaserad utbildning på finska och organiserar årligen internationella seminarier som hålls på engelska.

Kurstjänsterna bereder marken för innovationsverksamheten

Patent- och registerstyrelsens uppgift är att främja finska företags konkurrensförmåga och innovationskraft både här hemma och i andra länder. Därför anordnar vi ständigt nya seminarier och tidsenliga, mångsidiga kurser om de industriella rättigheterna och företagsverksamheten som snabbt förser dig med den information som du behöver för att driva ditt företag. Våra kurser, som hålls på finska, är så praktiskt inriktade att du under diskussionens gång direkt kan få svar på dina frågor av de sakkunniga som leder kursen.

Känns de industriella rättigheterna och patentering ännu främmande för dig?

Patent- och registerstyrelsens finskspråkiga nätbaserade läromedel erbjuder dig ett lätt sätt att bekanta dig med de industriella rättigheterna när det bäst passar dig. Samtidigt får du baskunskaper om patent, patentering och patentpublikationer, som bildar en otroligt stor informationskälla som du kan dra nytta av vid bl.a. produktutveckling och uppföljning av konkurrenternas verksamhet.

Vår verksamhet är internationellt präglad

World Intellectual Property Organization är en av våra utländska samarbetspartners när det gäller utvecklandet av det industrirättsliga systemet och spridningen av information. Internationella seminarier på engelska organiseras årligen. Exempelvis internationell patentering har varit ett av ämnena vid dessa tillfällen.

Ytterligare information om våra kurser och kursanmälan (på finska).

Utskriftsversion Uppdaterad 01.08.2019