Gå direkt till innehållet
Meny

Överklaga PRS beslut

De beslut som Patent- och registerstyrelsen (PRS) fattar kan överklagas hos marknadsdomstolen eller Helsingfors förvaltningsdomstol. Marknadsdomstolen handlägger och avgör besvärsärenden som berör industriellt rättsskydd och handelsregistret. Hos Helsingfors förvaltningsdomstol kan du söka ändring i beslut som gäller föreningar och stiftelser och övriga beslut som PRS fattat.

Vilka beslut överklagas hos marknadsdomstolen?

  Du kan söka ändring i PRS beslut genom att överklaga det hos marknadsdomstolen när beslutet gäller

  • patent
  • nyttighetsmodeller
  • kretsmönster för integrerade kretsar
  • varumärken
  • mönsterärenden, det vill säga designskydd, eller
  • vägran att registrera anmälan som lämnats in till handelsregistret.

  Med PRS överklagbara beslut följer en besvärsanvisning med anvisningar för sökande av ändring. Besvär ska anföras hos marknadsdomstolen inom 60 dagar från delfåendet av beslutet.

  Läs mer på marknadsdomstolens webbplats.Öppnas i en ny flik

  Vilka beslut överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol?

   Du kan söka ändring i PRS beslut genom att överklaga det hos Helsingfors förvaltningsdomstol när beslutet har vägrat

   • registrering av anmälan som lämnats in till föreningsregistret
   • ansökan om tillstånd att bilda en stiftelse
   • ansökan om fastställande av stiftelsens stadgar eller
   • registrering av anmälan som lämnats in till stiftelseregistret.

   Dessutom behandlar förvaltningsdomstolen andra besvär som gäller PRS beslut, med undantag av ärenden avsedda för marknadsdomstolen, om inte annat föreskrivs någon annanstans.

   Med PRS överklagbara beslut följer en besvärsanvisning med anvisningar för sökande av ändring. Besvär ska anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

   Läs mer på webbplatsen oikeus.fi.Öppnas i en ny flik

   Utskriftsversion Uppdaterad 10.09.2021