Gå direkt till innehållet
Meny

Förvaltningsklagan hos PRS och förvaltningsklagan som gäller PRS

Hur anför jag förvaltningsklagan hos Patent- och registerstyrelsen (PRS)?

Du kan anföra förvaltningsklagan hos PRS om du misstänker att en tjänsteinnehavare vid PRS har förfarit

  • lagstridigt
  • felaktigt
  • olämpligt eller
  • har försummat sina uppgifter.

Vi tar inte ut någon avgift för anförande eller behandling av klagan hos PRS.

PRS prövar klagan som gäller över två år gamla ärenden endast om det finns särskilda skäl.

Vem som helst kan anföra förvaltningsklagan, men det är inte möjligt att genom klagan söka ändring i PRS beslut. Läs mer om hur du överklagar PRS beslut.

Gör så här

Förvaltningsklagan ska göras skriftligt. Du kan formulera den fritt eftersom det inte finns någon blankett för klagan.

Beskriv i detalj det ärende eller den händelse som är föremål för din klagan och förklara på vilket sätt och varför du anser att åtgärden, förfarandet eller beslutet är lagstridigt, felaktigt eller olämpligt.

Glöm inte att fylla i ditt namn och dina kontaktuppgifter i klagan.

Lämna in din klagan till PRS registratur. Läs närmare anvisningar på registraturens webbsidor.

Hur behandlar PRS klagan?

PRS ger sitt avgörande till klagan i regel inom tre månader räknat från den dag då klagan kom in.

I det avgörande som PRS ger fattas inga beslut om någons rätt, fördel eller skyldighet. Avgörandet innehåller endast ett ställningstagande till om man i den verksamhet som är föremål för klagan har följt lagen och kraven på god förvaltningssed och i övrigt handlat korrekt.

PRS avgörande kan inte överklagas.

Hur anför jag förvaltningsklagan som gäller PRS?

Du kan anföra förvaltningsklagan hos arbets- och näringsministeriet, riksdagens justitieombudsman eller justitiekanslern i statsrådet om du misstänker att PRS har förfarit
  • lagstridigt
  • felaktigt
  • olämpligt eller
  • har försummat sina uppgifter.

Kontaktuppgifter och anvisningar för att anföra förvaltningsklagan

Bestämmelser

På förvaltningsklagan tillämpas bestämmelserna i 8 a kap. i förvaltningslagen. Läs mer i bestämmelserna i 8 a kap. i Finlex.Öppnas i en ny flik
Utskriftsversion Uppdaterad 26.04.2024