Gå direkt till innehållet
Meny

Förvaltningsklagan

Du kan anföra förvaltningsklagan hos Patent- och registerstyrelsen (PRS) om du misstänker att en enhet eller tjänsteman vid PRS har förfarit

  • lagstridigt
  • felaktigt
  • olämpligt eller
  • har försummat sina uppgifter.

Vi tar inte ut någon avgift för anförande eller behandling av klagan hos PRS.

PRS prövar klagan som gäller över två år gamla ärenden endast om det inte finns särskilda skäl.

Vem som helst kan anföra förvaltningsklagan, men det är inte möjligt att genom klagan söka ändring i PRS beslut. Läs mer om hur du överklagar PRS beslut.

Hur gör jag förvaltningsklagan?

Förvaltningsklagan ska göras skriftligt. Du kan formulera den fritt eftersom det inte finns någon blankett för klagan.

Hur formulerar jag klagan?

Beskriv i detalj det ärende eller den händelse som är föremål för din klagan och förklara på vilket sätt och varför du anser att åtgärden, förfarandet eller beslutet är lagstridigt, felaktigt eller olämpligt.

Glöm inte att fylla i ditt namn och dina kontaktuppgifter i klagan.

Lämna in din klagan hos PRS registratur. Läs närmare anvisningar på registraturens webbsida.

Hur behandlar PRS klagan?

PRS ger sitt avgörande till klagan i regel inom tre månader räknat från den dag då klagan kom in.

I det avgörande som PRS ger fattas inga beslut om någons rätt, fördel eller skyldighet. Avgörandet innehåller endast ett ställningstagande till om man i den verksamhet som är föremål för klagan har följt lagen och kraven på god förvaltningssed och i övrigt handlat korrekt.

PRS avgörande kan inte överklagas.

På förvaltningsklagan tillämpas bestämmelserna i 8a kap. i förvaltningslagen. Läs mer om bestämmelserna i kap. 8a i Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 19.07.2021