Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd i anslutning till Patent- och registerstyrelsen (PRS) svarar för auktorisation av ombud som utför uppdrag på området för industriellt rättsskydd.

Nämnden beviljar auktorisation och utövar tillsyn över att de auktoriserade ombudens skyldigheter enligt lagen blir fullgjorda.

Nämnden anordnar också ombudsexamen. Läs mer.

PRS för ett register över auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd.

Ombudsregistret

Läs mer om nämnden

Nämndens sammansättning

Nämndens arbetsordning (på finska) (pdf, 0,01 Mb)

Lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
(Finlex)

Statsrådets förordning om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd (Finlex)

Regeringens proposition till riksdagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd (Finlex, pdf)

Verksamhetsberättelser

Anvisningar om god ombudssed

Anvisningar om god ombudssed (pdf, 0,25 Mb)

Kontaktuppgifter

Ordförande

Kristiina Harenko
E-post: kristiina.harenko(at)oikeus.fi

Sekreterare
Satu Laakso
E-post: satu.laakso(at)prh.fi