Gå direkt till innehållet
Meny

Ombudsexamen


Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd anordnar nästa ombudsexamen 14–15 oktober 2024 på Haaga-Helia i Böle.

Examen består av en gemensam del för alla deltagare samt en eller flera valfria delar inom industriellt rättsskydd.

  1. Den gemensamma delen har separata delområden för systemet för industriellt rättsskydd och ombudsetik.
  2. Delen inom industriellt rättsskydd består av antingen patenträtt, varumärkesrätt eller mönsterrätt som valfria delområden.

Syftet med examen är att säkerställa nivån på tjänster inom industriellt rättsskydd samt på yrkeskunnande hos personer som utför uppdrag inom industriellt rättsskydd. Målet är att den som avlagt examen känner till den lagstiftning som är av väsentlig betydelse med tanke på ombudsverksamheten, kan tillämpa den och behärskar sådana praktiska åtgärder som uppdrag inom industriellt rättsskydd förutsätter.

Förutsättningar för deltagande i ombudsexamen

  • Den som deltar i ombudsexamen ska ha tillräcklig, minst ett års erfarenhet och kunskaper av att sköta uppdrag på det valda delområdet inom industriellt rättsskydd.
  • Den som deltar i patentombudsexamen ska ha högre högskoleexamen inom teknik eller annan lämplig högskoleexamen.
  • Den som deltar i varumärkesombuds- eller mönsterrättsombudsexamen ska ha högre högskoleexamen i juridik eller annan lämplig högskoleexamen.
  • Samma utbildningskrav gäller även dem som endast deltar i den gemensamma delen.

Med stöd av arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer tas följande avgifter ut från de som deltar i ombudsexamen:

  • Gemensam del: 430 euro
  • Delområde inom industriellt rättsskydd: 220 euro

Anmälan till ombudsexamen

Anmälningsperioden för nästa examen är 14.6. - 14.8.2024.

Öppna: Blankett och anvisningar för anmälan till ombudsexamen (pdf, 200.7 kt)

Delar i ombudsexamen

Läs mer om examensdelarna nedan.


Ytterligare information

Sekreterare för nämnden

Satu Laakso
Telefon: 029 509 5621
E-post: satu.laakso(at)prh.fi


Läs mer om behandlingen och överlåtelsen av personuppgifter i ombudsexamensregistrets dataskyddsbeskrivning.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 21.05.2024