Gå direkt till innehållet
Valikko

Sammansättning av nämnden för ombud för industriellt rättsskydd

Nämndens sammansättning för perioden 1 juli 2020–30 juni 2023:

Ordförande:

Kristiina Harenko, hovrättsråd, Helsingfors hovrätt

Vice ordförande:

Albert Mäkelä, sakkunnig, Företagarna i Finland rf

Medlemmar (suppleanter inom parentes):

Marjo Aalto-Setälä, chefsjurist, Patent- och registerstyrelsen
(Olli-Pekka Sievänen, ledande rådgivningsingenjör, Patent- och registerstyrelsen)

Olli Teerikangas, enhetschef, Patent- och registerstyrelsen
(Sara Henriksson, jurist, Patent- och registerstyrelsen)

Stiina Löytömäki, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet
(Paula Laine-Nordström, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet)

Laura Roselius, EU-varumärkes- och mönsterrättsombud, medlem till 31 december 2020, Finska Patentombudsföreningen rf
(Ari-Pekka Launne, EU-varumärkes- och EU-mönsterrättsombud, suppleant för Laura Roselius till 31 december 2020, Finska Patentombudsföreningen rf)

Matti Brax, patentingenjör, medlem till 31 december 2020, Finska Patentombudsföreningen rf
(Paula Sailas, jurist, EU-varumärkes- och mönsterrättsombud, suppleant för Matti Brax till 31 december 2020, Finska Patentombudsföreningen rf)

Ari-Pekka Launne, EU-varumärkes- och mönsterrättsombud, medlem från och med 1 januari 2021, Finska Patentombudsföreningen rf
(Paula Sailas, jurist, EU-varumärkes- och mönsterrättsombud, suppleant för Ari-Pekka Launne från och med 1 januari 2021, Finska Patentombudsföreningen rf)

Marjut Lattu-Hietamies, europapatentombud, Finska Patentombudsföreningen rf
(Jaakko Väisänen, europapatentombud, EU-varumärkes- och mönsterrättsombud, Finska Patentombudsföreningen rf)

Hanna Paloheimo, advokat, Finlands Advokatförbund
(Johanna Flythström, advokat, Finlands Advokatförbund)

Tomi Nokelainen, IPR manager, Patentingenjörerna rf
(Pinja Jaspers, IP manager, Patentingenjörerna rf)

Minna Aalto-Setälä, jurist, Centralhandelskammaren
(Ilari Kallio, sakkunnig, Finlands Näringsliv EK)


Utskriftsversion Uppdaterad 18.08.2021