Gå direkt till innehållet
Meny

Ombudsregistret

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd för ett register över auktoriserade ombud.

Man kan vara ombud utan auktorisation och registrering, men endast auktoriserade ombud får använda de yrkesbeteckningar som skyddas i lagen. Dessa skyddade yrkesbeteckningar är patentombud, varumärkesombud, mönsterrättsombud och ombud för industriellt rättsskydd.

För att kunna använda yrkesbeteckningen ombud för industriellt rättsskydd måste du avlägga den gemensamma delen i ombudsexamen. Även patentombud, varumärkesombud och mönsterrättsombud som har auktoriserats under övergångsperioden måste avlägga den gemensamma delen i ombudsexamen för att kunna använda yrkesbeteckningen ombud för industriellt rättsskydd.

Ett auktoriserat ombud ska redbart och samvetsgrant utföra de uppdrag på området för industriellt rättsskydd som anförtrotts honom eller henne samt i all sin verksamhet iaktta god ombudssed. Läs anvisningar som gäller god ombudssed. (pdf, 0.3 MB)

Registrerade ombud

Förteckning på finska med namn, arbetsgivare och arbetsadress:

Patentombud (pdf, 434.6 kt)
Varumärkesombud (pdf, 116.1 kt)
Mönsterrättsombud (pdf, 69.5 kt)
Ombud för industriellt rättsskydd

Ansökan till ombudsregistret

Enligt 5 § i lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd är en förutsättning för auktorisation att ombudsexamen enligt 2 § i lagen har avlagts och att högst tre år har förflutit från det att examen avlades. Detta förutsätter att både den gemensamma delen och delområdet inom industriellt rättsskydd har avlagts med godkänt resultat.

Läs mer om ombudsexamen.

Ansökan om auktorisation av ombud (pdf, 0.1 MB)Anvisning (pdf, 0.2 MB)

Anmälan om förlängning av auktorisation (pdf, 0.3 MB)

Ändringar i ombudsregisteruppgifter

Om dina uppgifter har ändrats på grund av att du till exempel har bytt arbetsplats, och ombudsregistret fortfarande innehåller uppgift om din tidigare arbetsgivare, ska du se till att dina uppgifter blir uppdaterade. Du kan anmäla ändringen per e-post till registratur(at)prh.fi eller till nämndens sekreterare.

Även arbetsgivaren kan anmäla till oss att du inte längre är anställd hos dem som ombud. På motsvarande sätt kan din arbetsgivare anmäla att du blivit anställd hos dem som ombud. Anmälan är gratis.

Det är också gratis att anmäla ändringar i kontaktuppgifter, namn, hemort eller arbetsgivaruppgifter.

Obs! Kom ihåg att meddela oss om dina faktureringsuppgifter har ändrats så att vår årliga faktura på tillsynsavgiften kommer fram till rätt mottagare. Vi skickar fakturan till den faktureringsadress som du senast anmält till registret. Det är gratis att anmäla ändringar i faktureringsadressen.

En auktorisation kan dras in på begäran av ombudet. Nämnden ska dra in en auktorisation om ett ombud skriftligen begär indragning (14 § 1 mom. 1 punkten i lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd). Du kan skicka in din begäran per e-post. Om du skriftligen begär indragning av din auktorisation, dras auktorisationen in men nämnden har ingen prövningsrätt. I sådant fall kan du inte heller söka ändring i nämndens beslut genom besvär. Om auktorisationen har dragits in på din begäran, men du återigen vill använda den yrkesbeteckning som avses i lagen, ska du avlägga en examen som avses i 2 § i lagen och ansöka om auktorisation.

Avgifter

Vi tar årligen ut en tillsynsavgift på 250 euro av auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd. Avgiften tas ut för det år då ombudet beviljas auktorisation och för varje kalenderår i början av vilket auktorisationen är i kraft. En förutsättning för att auktorisationen ska vara i kraft är att du har betalat tillsynsavgiften. Vi tar ut tillsynsavgiften endast en gång även om du har flera auktorisationer. Avgiften baserar sig på lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd.

Obs! Vi skickar ut fakturorna på tillsynsavgiften i början av året. Vi skickar dem till den adress som du senast anmält till registret.

Läs mer om behandlingen och överlåtelsen av personuppgifter i ombudsregistrets dataskyddsbeskrivning.

Utskriftsversion Uppdaterad 15.06.2023