Följ handläggningen av din anmälan i informationstjänsten Virre.

Handläggningssituationen för din anmälan

Patent- och registerstyrelsen (PRS) handlägger anmälningarna i den ordning de kommer in.

Följ hur handläggningen av din anmälan fortskrider

I informationstjänsten Virre kan du gratis se anmälans ankomsttidpunkt, status och senaste handläggningsfas i handelsregistret. Sök uppgifter med FO-numret eller diarienumret. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Det är möjligt att du behöver korrigera eller komplettera din anmälan, varvid handläggningstiden är längre. Läs mer om handläggningsfaserna för anmälan.

Vi skickar ett e-postmeddelande om registrering av anmälan antingen till den e-postadress som du har angett för den part som kan lämna tilläggsuppgifter eller till företagets e-postadress som finns antecknad i registret. Vi skickar också ett handelsregisterutdrag om registreringen per post.

Under handläggning

Se nedan ankomstdatum för anmälningar som är under handläggning i handelsregistret enligt typ av anmälan. Vi uppdaterar handläggningssituationen varje vecka.

Typ av anmälan Under handläggning (uppdaterad 23.1.2023)
Etableringsanmälan via i e-tjänsten på ytj.fi 13.1.2023
Etableringsanmälan för bostadsaktiebolag via e-tjänsten på ytj.fi
30.12.2022
Anmälan om ändring i bolagsorgan via e-tjänsten på ytj.fi 20.1.2023
Övriga ändringsanmälningar via e-tjänsten på ytj.fi
20.11.2022
Registrering av en fusions- eller delningsplan och en därtill hörande kallelse14.11.2022

Etableringsanmälan på webblankett eller pappersblankett

14.11.2022
Övriga anmälningar till handelsregistret på webblankett eller pappersblankett
4.11.2022
Företagsinteckningsärenden 5.1.2023

Hur önskar jag att anmälan registreras vid en viss tidpunkt?

PRS avviker från handläggningsordningen av anmälningar endast av grundade skäl. När du önskar en viss registreringstidpunkt eller påskyndad handläggning för din anmälan, kom ihåg att ange skälet för din begäran.

Observera att begärandena är offentliga. Ange inga sådana uppgifter i din begäran som du inte vill att ska visas i handelsregistrets informationstjänst Virre.

Vi beaktar din begäran om möjligt men ger inget separat svar på den.

Innan du skickar in din anmälan

Om du använder en webb- eller pappersblankett (Y-blankett) för din anmälan, kryssa i rutan i fältet "Begäran som gäller registrering i handelsregistret" på sida 1 i blanketten. Observera att om du endast anger din begäran på blankettsidor som handläggs av Skatteförvaltningen, kommer begäran inte till handelsregistrets kännedom.

Bifoga en separat begäran till anmälan som lämnats in på en webb- eller pappersblankett. I din begäran ska du ange skälet till den önskade registreringstidpunkten eller varför handläggningen borde påskyndas.

Efter att du har lämnat in din anmälan

Du kan också efter att du har lämnat in din anmälan önska registrering vid en viss tidpunkt eller påskyndad handläggning. Gör så här också när du har lämnat in din anmälan via e-tjänsten på ytj.fi.

Skicka din begäran per e-post. Ange skälet, önskad registreringstidpunkt, företagets namn, eventuellt FO-nummer samt uppgift om vilken anmälan begäran gäller (till exempel diarienumret).

Skicka din begäran till korjaukset[a]prh.fi.

Läs mer om följande:

Utskriftsversion
Uppdaterad 23.01.2023