Föreningens registerutdrag, stadgar och andra uppgifter

Ett registerutdrag är ett dokument med de uppgifter som antecknats i föreningsregistret om en förening.

Föreningens stadgar och föreningslagen reglerar föreningens verksamhet. Stadgarna definierar till exempel föreningens syfte och verksamhetsformer, möten, styrelse och medlemskap.

Stadgarna kan också ange de personer som utöver ordföranden får företräda föreningen (namntecknare).

När skickar Patent- och registerstyrelsen (PRS) ett registerutdrag?

Vi skickar föreningen ett registerutdrag

  • när vi har registrerat föreningen.
  • när vi har registrerat en ändringsanmälan som föreningen lämnat in. Obs! Om anmälan bara gäller en adressändring, skickar vi inget registerutdrag till föreningen.
  • när vi har registrerat föreningens anmälan om upplösning.

Registerutdrag är också offentliga dokument som alla kan köpa i vår e-tjänst Föreningsnätet. Läs mer on Föreningsnätet.

Var hittar jag föreningars registeruppgifter?

Du kan kontrollera registeruppgifterna för föreningar, handelskamrar och religionssamfund i vår e-tjänst Föreningsnätet. Tjänsten visar gratis till exempel föreningens registernummer och hemort. Andra uppgifter är avgiftsbelagda. Gå till Föreningsnätet.

Om föreningen har ett FO-nummer, hittar du uppgifter om föreningen också i söktjänsten för företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi. Obs! Sökningen på ytj.fi visar i huvudsak andra uppgifter om föreningen än Föreningsnätet. Gå till sökningen på ytj.fi.

Om föreningen har förts in i handelsregistret, hittar du uppgifter om föreningen också i informationstjänsten Virre. Gå till Virre.

När föreningen inte längre finns i föreningsregistret, hittar du dess uppgifter i vår databas över upplösta föreningar. Gå till databasen.

Om du ofta behöver tillgång till föreningsregisteruppgifter, kan du ingå ett avtal med PRS för att få ett användarnamn (användarkod) för tjänsten Nätyreka. Tjänsten är avgiftsbelagd. Läs mer om Nätyreka.

Hur kan jag köpa föreningars registerutdrag och stadgar?

I vår e-tjänst Föreningsnätet kan du köpa ett registerutdrag med uppgifter om bland annat eventuella namntecknare. I tjänsten kan du också köpa de föreningsstadgar som förts in i föreningsregistret från och med 2011. Gå till Föreningsnätet för att köpa registerutdrag och stadgar.

Alternativt kan du beställa föreningars registerutdrag, stadgar och andra dokument genom att använda vår elektroniska beställningsblankett. I så fall skickar vi de beställda dokumenten per post eller e-post och fakturerar för dem separat. Gå till blanketten för att beställa föreningsregisterdokument.

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.12.2018