Lämna in din anmälan till föreningsregistret

Föreningsregistret

Föreningsverksamhet är medlemmars gemensamma verksamhet för ett gemensamt ideellt syfte. Enligt den finländska föreningsfriheten kan en förening vara antingen registrerad eller oregistrerad.

Läs mer om registrering.

Elektronisk anmälan

I tjänsten Elektronisk anmälan kan du lämna in en grundanmälan för din förening och anmälan om stadgeändring och upplösning samt anmäla ändring av namntecknare. Du kan även anmäla ändringar i föreningens postadress.

Föreningens styrelseordförande undertecknar anmälan med sina personliga nätbankskoder eller med ett mobil-ID. Därefter betalar du behandlingsavgiften med nätbankskoder eller kreditkort. Betalaren kan också vara någon annan än ordföranden, exempelvis föreningens kassör.

Gå till elektronisk anmälan.

Föreningars uppgifter, registerutdrag och stadgar

Du kan söka grunduppgifter om finländska föreningar på namn, registernummer eller andra kriterier i Föreningsnätet. Sökningen är gratis. Du kan också köpa elektroniska registerutdrag eller föreningsstadgar. Registerutdrag eller stadgar kostar 4,96 euro (inkl. moms 24 %). Du betalar produkterna i nätbanken eller med kreditkort, och genast efter betalningen har du tillgång till dem.

Gå till Föreningsnätet.

Handläggningstider för föreningsregisterärenden

September 2018

Typ av anmälan Prognos för handläggningstid
Nya föreningar 4 arbetsdagar
Anmälan om ändring av namntecknare 3 arbetsdagar
Anmälan om upplösning 3 arbetsdagar
Anmälan om stadgeändring 7 arbetsdagar

Med handläggningstid avses den tid som löper från det att anmälan eller ansökan har kommit in till oss till dess att vi har gett ett första beslut åt kunden. Det första beslutet kan vara

  • att anmälan registreras,
  • att en skriftligt rättelseuppmaning skickas till kunden eller
  • att kunden kontaktas per telefon.

Prognosen är inget löfte om att vi handlägger anmälan inom nämnda tid, utan en uppskattning som kan ändras beroende på omständigheterna.

Annat att beakta

Om registrering av ändring av namntecknare förutsätter registrering av sådan stadgeändring som väntar på handläggning, är handläggningstiden för anmälan om ändring av namntecknare densamma som för stadgeändringen.

Aktuellt

Följ handläggningen av din förenings anmälan på nätet

Nu kan du se dina förenings anmälan samt deras handläggningsfaser. Om din elektronisk anmälan inte ännu är under behandling, kan du komplettera den. Du kan också göra preliminära namnsökningar själv.