Lämna in din anmälan till föreningsregistret


Föreningsregistret

Föreningsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) innehåller uppgifter om registrerade föreningar. I registret antecknas till exempel föreningars stadgar och namntecknare, det vill säga personer med rätt att företräda föreningen. Läs mer om föreningsregistret.

Hur lämnar jag in en anmälan till föreningsregistret?

Obs! Föreningsregistret är stängt 29 augusti–17 september 2019 på grund av förnyelse av registret, och det är inte möjligt att lämna in anmälningar. De nya tjänsterna och Y-blanketterna införs 18 september 2019. Då får alla föreningar också ett FO-nummer. Läs mer om hur föreningsregistret förnyas.


I menyn till vänster hittar du separata anmälningsanvisningar för de som bildar en förening och för registrerade föreningar. Om du lämnar in din anmälan på nätet, sparar du tid och pengar. Tjänsten kan inte användas. Ny tjänst publiceras 18 september 2019: Lämna in en e-anmälan till föreningsregistret.

Religionssamfund, handelskamrar och Centralhandelskammaren lämnar in sina anmälningar på pappersblanketter. Anvisningarna hittar du i menyn.

När du planerar att lämna in en anmälan, kan det vara till nytta att se vår prognos för handläggningstider. Gå till prognosen.

Hur kan jag följa handläggningen av min anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan i vår e-tjänst. Följ handläggningen av din anmälan.

Hur kan jag få föreningars registerutdrag, stadgar och andra uppgifter?

Registeruppgifterna för föreningar, handelskamrar och religionssamfund finns tillgängliga i vår e-tjänst Föreningsnätet.

I Föreningsnätet kan du köpa registerutdrag och de föreningsstadgar som har förts in i registret från och med 2011.

Gå till Föreningsnätet.

Aktuellt

Följ handläggningen av din förenings anmälan på nätet

Nu kan du se dina förenings anmälan samt deras handläggningsfaser. Om din elektronisk anmälan inte ännu är under behandling, kan du komplettera den. Du kan också göra preliminära namnsökningar själv.