Lämna in din anmälan till föreningsregistret

Föreningsregistret

Föreningsverksamhet är medlemmars gemensamma verksamhet för ett gemensamt ideellt syfte. En verksam förening kan vara antingen registrerad eller oregistrerad. När en förening antecknas i föreningsregistret, blir den en självständig juridisk person med rättskapacitet.

Läs mer om vad registrering innebär.

E-anmälan

Du kan lämna in en grundanmälan för din förening och anmäla ändringar i föreningens uppgifter i vår e-tjänst. Föreningens styrelseordförande undertecknar anmälan med sina personliga nätbankskoder eller med ett mobil-ID. Efter detta betalas anmälan i e-tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort. Anmälan kan betalas av någon annan än ordföranden, exempelvis föreningens kassör.

Lämna in en e-anmälan till föreningsregistret.

Föreningars uppgifter, registerutdrag och stadgar

I Föreningsnätet kan du gratis söka grunduppgifter om föreningar på namn, registernummer eller andra kriterier. Du kan också köpa elektroniska registerutdrag (med uppgifter om namntecknare) och stadgar. Priset för registerutdrag och stadgar i e-tjänsten är 4,96 euro (inkl. moms 24 %). Betala produkterna i nätbanken eller med kreditkort. Du får tillgång till produkterna genast efter betalningen.

Gå till Föreningsnätet.

Handläggningstid

Med handläggningstid avses den tid som löper från det att anmälan eller ansökan kommer in till oss till dess att vi registrerar den. Vår prognos för handläggningstider är en uppskattning som kan ändras beroende på omständigheterna. Den är alltså inget löfte om att vi handlägger anmälan inom nämnda tid.

Gå till prognosen.

Följ handläggningen av din anmälan på nätet

Sök uppgifter till exempel på föreningens namn eller anmälans diarienummer. Följande uppgifter är gratis: ankomsttidpunkt, status och senaste handläggningsfas för anmälan.

Följ handläggningen av din anmälan.

Följ handläggningen av din anmälan i informationstjänsten Virre

Aktuellt

Följ handläggningen av din förenings anmälan på nätet

Nu kan du se dina förenings anmälan samt deras handläggningsfaser. Om din elektronisk anmälan inte ännu är under behandling, kan du komplettera den. Du kan också göra preliminära namnsökningar själv.