Följ handläggningen av din anmälan i föreningsregistrets e-tjänst

Handläggningstider – följ handläggningen av din anmälan

Med handläggningstid avses den tid som löper från det att anmälan eller ansökan kommer in till oss till dess att vi registrerar den.

Om anmälan eller ansökan inte genast kan registreras, avses med handläggningstid den tid som löper från det att anmälan eller ansökan kommer in till oss till dess att vi skickar dig en uppmaning att korrigera din anmälan eller att vi kontaktar dig per telefon.

Anmälan förfaller om du inte korrigerar eller kompletterar den inom utsatt tid. Om det finns grundad anledning, kan du av handläggaren begära förlängning av den utsatta tidsfristen för att korrigera anmälan eller för att lämna in ytterligare material.

Prognos för handläggningstider: juni 2022

Prognosen är en uppskattning som kan ändras beroende på omständigheterna. Det är alltså inget löfte om att vi handlägger anmälan inom nämnda tid.

Typ av anmälan Beräknad handläggningstid
Nya föreningar (e-anmälan) 2 arbetsdagar
Nya föreningar (pappersanmälan) 15 arbetsdagar
Anmälan om ändring av namntecknare och styrelse (e-anmälan) 30 arbetsdagar
Anmälan om ändring av namntecknare och styrelse (pappersanmälan) 35 arbetsdagar
Anmälan om upplösning (pappersanmälan) 35 arbetsdagar
Anmälan om stadgeändring (e-anmälan) 50 arbetsdagar
Anmälan om stadgeändring (pappersanmälan) 52 arbetsdagar

Följ handläggningen av din anmälan på nätet

Sök uppgifter till exempel på föreningens namn eller anmälans diarienummer. Följande uppgifter är gratis: ankomsttidpunkt, status och senaste handläggningsfas för anmälan. Om handläggningsfasen för anmälan är "Rättelseuppmaning skickats", kan du se rättelseuppmaningen under "PRS meddelanden och beslut som gäller anmälan". Gå till föreningsregistrets e-tjänst för att följa handläggningen av din anmälan.

Gå till föreningsregistrets e-tjänst för att följa handläggningen av din anmälan.

Hur kan jag påskynda registrering av anmälan?

Vi handlägger anmälningarna i den ordning de kommer in till oss. Vi avviker från detta endast av viktiga skäl.

Bifoga en separat begäran om påskyndad handläggning till din anmälan. Ange skälet och den önskade registreringstidpunkten.

Obs! Ange inte sådana uppgifter i din begäran som du inte vill att ska visas i föreningsregistrets offentliga informationstjänst.

Du kan också önska att anmälan ska registreras vid en viss tidpunkt om du redan har lämnat in din anmälan. I sådant fall skicka din begäran till yhdistysasiat@prh.fi.

Vi beaktar din begäran om möjligt men ger inget separat svar på den.

Utskriftsversion
Uppdaterad 28.06.2022