Gå direkt till innehållet
Meny

Vad är handläggningssituationen för din anmälan?

Patent- och registerstyrelsen (PRS) handlägger anmälningarna i den ordning de kommer in.

Följ hur handläggningen av din anmälan fortskrider

I föreningsregistrets informationstjänst kan du gratis se din anmälans ankomsttidpunkt, status och senaste handläggningsfas i föreningsregistret. Sök uppgifter med FO-numret eller diarienumret. Gå till Sökning av anmälningar i föreningsregistrets informationstjänst.Öppnas i en ny flik

Om du lämnat in en e-anmälan kan du även i föreningsregistrets e-tjänst följa hur handläggningen fortskrider. Gå till föreningsregistrets e-tjänst.Öppnas i en ny flik

Det är möjligt att du behöver korrigera eller komplettera din anmälan, varvid handläggningstiden blir längre. Anmälan förfaller om du inte korrigerar eller kompletterar den inom utsatt tid. Av grundat skäl kan du av anmälans handläggare begära förlängning av tidsfristen.

För kontaktpersonen av en e-anmälan anmäler vi om registreringen per e-post. Då hittar du föreningsregisterutdraget i föreningsregistrets e-tjänst.

Om du lämnat in en anmälan till föreningsregistret på pappersblankett, skickar vi föreningsregisterutdraget till föreningen eller den person som nämns i anmälan som den part som lämnar tilläggsuppgifter.


Under handläggning

Se nedan enligt typ av anmälan på vilka dagar inkomna anmälningar som är under handläggning i föreningsregistret. Vi uppdaterar handläggningssituationen varje vecka.

Typ av anmälan Under handläggning (uppdaterats 9.4.2024)
Nya föreningar (e-anmälan) 6.4.2024
Nya föreningar (pappersanmälan) 26.3.2024
Anmälan om ändring av namntecknare, styrelse och upplösning (e-anmälan) 26.3.2024
Anmälan om ändring av namntecknare, styrelse och upplösning (pappersanmälan) 19.3.2024
Anmälan om stadgeändring (e-anmälan) 13.3.2024
Anmälan om stadgeändring (pappersanmälan) 11.3.2024
Förhandsgranskningar 27.3.2024

Hur önskar jag att anmälan registreras vid en viss tidpunkt?

PRS avviker från handläggningsordningen av anmälningar endast av grundade skäl. När du önskar en viss registreringstidpunkt eller påskyndad handläggning för din anmälan, kom ihåg att ange skälet för din begäran.

Observera att begärandena är offentliga. Ange inte sådana uppgifter i din begäran som du inte vill att ska bli offentliga.

Vi beaktar din begäran om möjligt men ger inget separat svar på den.

Innan du skickar in din anmälan

Om du använder en pappersblankett (en Y-blankett) för din anmälan, kryssa i rutan i fältet "Begäran som gäller registrering / begäran om påskyndad behandling" på sida 1 i blanketten. Bifoga en separat begäran till pappersanmälan. I din begäran ska du ange skälet till den önskade registreringstidpunkten eller varför handläggningen borde påskyndas.

Efter att du har lämnat in din anmälan

Du kan också efter att du har lämnat in din anmälan önska registrering vid en viss tidpunkt eller påskyndad handläggning. Gör så här även då du lämnat in en e-anmälan i föreningsregistrets e-tjänst.

Skicka din begäran per e-post. Ange skälet, önskad registreringstidpunkt, föreningens namn, eventuella FO-nummer samt uppgift om vilken anmälan begäran gäller (till exempel diarienumret).

Skicka din begäran till yhdistysasiat[a]prh.fi.

Läs mer om följande:

Utskriftsversion Uppdaterad 09.04.2024