Handläggningstid och uppföljning av handläggningen av egen anmälan

Med handläggningstid avses den tid som löper från det att anmälan eller ansökan kommer in till oss till dess att vi registrerar den.

Om anmälan eller ansökan inte genast kan registreras, avses med handläggningstid den tid som löper från det att anmälan eller ansökan kommer in till oss till dess att vi skickar dig en uppmaning att korrigera din anmälan eller att vi kontaktar dig per telefon.

Prognos för handläggningstider i november 2019

Prognosen är en uppskattning som kan ändras beroende på omständigheterna. Den är alltså inget löfte om att vi handlägger anmälan inom nämnda tid.

Typ av anmälan Beräknad handläggningstid
Nya föreningar 20 arbetsdagar
Anmälan om ändring av namntecknare 5 arbetsdagar
Anmälan om upplösning5 arbetsdagar
Anmälan om stadgeändring22 arbetsdagar

Följ handläggningen av din anmälan på nätet

Sök uppgifter till exempel på föreningens namn eller anmälans diarienummer. Följande uppgifter är gratis: ankomsttidpunkt, status och senaste handläggningsfas för anmälan. Följ handläggningen av din anmälan.

Hur kan jag påskynda anmälans registrering?

Vi handlägger anmälningarna i den ordning de kommer in till oss. Vi avviker från detta endast av viktiga skäl.

Bifoga en separat begäran om påskyndad handläggning till din anmälan. Ange skälet och den önskade registreringstidpunkten i din begäran.

Obs! Ange inte sådana uppgifter i din begäran som du inte vill att ska visas i föreningsregistrets offentliga informationstjänst.

Du kan önska registrering vid en viss tidpunkt också efter att du lämnat in din anmälan. Skicka din begäran då till yhdistysasiat@prh.fi

Vi beaktar din begäran om möjligt men ger inget separat svar på den.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.11.2019