Gå direkt till innehållet
Meny

Hur korrigerar eller kompletterar jag anmälan?

Om föreningens anmälan inte kan registreras som sådan, ger vi anmälaren möjlighet att komplettera och korrigera anmälan och lämna in ytterligare material.

Vi skickar anmälaren en rättelseuppmaning. I den sätter vi ut en tidsfrist som vanligen är en månad. Om anmälaren inte följer tidsfristen, det vill säga inte lämnar in de begärda korrigeringarna inom utsatt tid, förfaller anmälan. I sådana fall återbetalar vi inte behandlingsavgiften.

Du kan lämna in korrigeringar och kompletteringar på två sätt:

  • i vår e-tjänst, om anmälan har lämnats in på elektronisk väg
  • med en rättelseblankett.

Läs mer om rättelseblanketten.

E-anmälan kan korrigeras på elektronisk väg

Du kan korrigera och komplettera en anmälan som lämnats in via e-tjänsten på följande sätt:

Vi skickar en korrigeringsbegäran per e-post till den kontaktperson som angetts i anmälan. Via en länk i e-postmeddelandet kan den person som börjat fylla i anmälan gå till e-tjänsten för att läsa korrigeringsbegäran och göra de korrigeringar och kompletteringar som vi begärt.

Endast den person som börjat fylla i den ursprungliga anmälan kan svara på en elektronisk korrigeringsbegäran.

När vi har behandlat den korrigerade och kompletterade anmälan, får kontaktpersonen ett meddelande om beslutet till sin e-post. Kontaktpersonen kan hämta beslutet i e-tjänsten inom två månader från att behandlingen har avslutats.

Du behöver antingen nätbankskoder, ett mobil-ID (mobilcertifikat) eller ett elektroniskt identitetskort (EID-kort) för att identifiera dig i föreningsregistrets e-tjänst.

Gå till föreningsregistrets e-tjänst.

Utskriftsversion Uppdaterad 08.06.2020