Gå direkt till innehållet
Meny

Bilda förening

En förening kan bildas för att gemensamt fullfölja ett ideellt syfte.

Ideella föreningar är till exempel

  • kulturföreningar, sociala föreningar och välgörenhetsorganisationer
  • fritidsföreningar, idrottssällskap och hobbyföreningar
  • fackorganisationer
  • politiska partier.

Så här bildar du en förening och anmäler den för registrering

En förening kan bildas av minst tre personer som har fyllt 15 år. Även sammanslutningar, såsom registrerade föreningar, företag och stiftelser, kan bilda en förening.


1. Läs våra anvisningar om föreningens stiftelseurkund.
2. Se våra anvisningar om stadgar.
3. Läs våra anvisningar om ordförande och andra namntecknare.
4. Läs våra anvisningar om styrelse.
5. Lämna in en etableringsanmälan.

Vi skickar ett registerutdrag om registreringen

När en ny förening har förts in i registret, skickar vi ett avgiftsfritt registerutdrag till föreningen.

Registerutdrag är offentliga dokument som alla kan köpa i föreningsregistrets informationstjänst. Ett registerutdrag innehåller föreningens grunduppgifter och uppgifter om föreningens namntecknare, det vill säga personer med rätt att företräda föreningen. Gå till föreningsregistrets informationstjänst.Öppnas i en ny flik

Mer information i lagstiftningen

Bestämmelser om att bilda en förening finns i 2 kap. i föreningslagen. Se föreningslagen i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 15.06.2022